Od początku wiedzieliśmy, że mamy racje i z takim przekonaniem, nie tylko podjęliśmy, ale i kontynuowaliśmy walkę o przywrócenie w Gminie Goleniów prawidłowości w obszarze należytego stosowania przez Burmistrza Roberta Krupowicza przepisów prawa oświatowego, z których jasno wynika, że RODZIC dziecka korzystającego z żywienia w placówkach oświatowych, prowadzonych przez gminę, pokrywa koszty jedynie “WSADU DO KOTŁA”, bez względu czy owe stołówki prowadzone są przez szkołę, czy przez podmiot zewnętrzny. 

.Przewertowaliśmy mnóstwo dokumentów, orzeczeń sądów, wystąpień Regionalnych Izb Obrachunkowych. Wszystkie dokumenty były spójne z naszym tokiem myślenia. Postanowiliśmy więc złożyć skargę na Burmistrza, za nieprzestrzeganie zapisów i obciążanie rodziców, tym czym absolutnie nie powinni zostać obciążeni.

Niestety, Pani Przewodnicząca Komisji Skarg Wniosków i Petycji LUCYNA SKAŁECKA,  wraz ze swoimi ludźmi z komisji ( mamy tu na myśli radnych R. Krupowicza – przyp. redakcji ), wbrew prawu, zawsze, konsekwentnie przegłosowywali stanowisko, które było na niekorzyść rodzica. Szczytem bredni wygłaszanych przez p. Skałecką była teza, iż szkoły w Gminie Goleniów wcale nie posiadają stołówek, a jedynie pomieszczenie do spożywania posiłków i niby to automatycznie wyklucza szkoły oraz gminę w partycypowaniu w jakichkolwiek kosztach.

W związku z faktem całkowitego pomijania przez Komisję Skarg Wniosków i Petycji stanowisk Regionalnych Izb Obrachunkowych z obszaru całej Polski, jako redakcja postanowiliśmy zawiadomić RIO, o tym, że jajko –  w tym wypadku Burmistrz Krupowicz, oraz Rada Miejska w Goleniowie  jest mądrzejsze od kury – czyli od państwowych organów nadzoru i kontroli gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego – w tym wypadku RIO.

W konsekwencji naszych redakcyjnych działań Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie, dnia 07 marca 2023r., przesłała do organów Gminy Goleniów pismo w którym jasno określiła, iż RODZIC ma PŁACIĆ jedynie za PRODUKTY, z których wytwarzany jest posiłek. Wszelkie inne koszty pokrywa SZKOŁA / PRZEDSZKOLE, czyli De facto organ prowadzący.

 

Stanowisko RIO w Szczecinie

.

 .Co dalej z tym fantem zrobi Burmistrz i Rada Gminy ?

Tego już nie da się zamieść pod dywan Szanowni Państwo. Mleko się wylało. Sprawa stała się jasno jasna; od lat rodzice w Gminie Goleniów płacą za to co mają zagwarantowane ustawowo.

Oznacza to, że każdy rodzic ma prawo domagać się od Burmistrza zwrotów nadpłaconych kosztów, jakie poniósł za wyżywienie dziecka, które uczęszczało do placówki prowadzonej przez Gminę Goleniów.

Ponadto, Burmistrz w tempie natychmiastowym powinien dokonać zmian, tak aby rodzic pokrywał jedynie kosz zakupu produktów z których przygotowywane są posiłki, w przeciwnym razie złamie dyscyplinę finansów publicznych.

Co na tą sytuację nasi radni, dyrektorzy szkół, a także sama pani dyrektor wydziału oświaty ?

O tym w kolejnych publikacjach na łamach naszego portalu.

.Zespół Redakcyjny Goleniów.net

.Źródło foto – Gmina Goleniów

Stołówki w szkołach – folwark Pana Burmistrza ?

 

List do Redakcji – “stołówki szkolne”

Goleniowski stołówkowy zonk

Rada Miejska w Goleniowie kpi z Wojewody ?

 

Dodaj komentarz