Przedsiębiorcy sprzedający paliwa opałowe nie będą pobierać i przechowywać papierowych oświadczeń zawierających deklaracje przeznaczenia takich olejów do celów grzewczych.
Oświadczenia te będą składane elektronicznie w systemie SENT.
Uczestnicy obrotu paliwami opałowymi muszą dokonać rejestracji jako tzw. pośredniczące podmioty olejowe (sprzedawcy) lub zużywające podmioty olejowe (nabywcy).
Do 31 marca 2020 r. będzie można kupować i sprzedawać olej opałowy na dotychczasowych zasadach.

Od 1 września 2019 r. osoby fizyczne i podmioty, nieprowadzący działalności gospodarczej, które ogrzewają swoje domy albo budynki, lub korzystają z nagrzewnicy zasilanej olejem opałowym nie składają już sprzedawcy papierowych oświadczeń
o przeznaczeniu nabywanych olejów opałowych do celów grzewczych. Do potwierdzania przeznaczenia tych paliw będzie wykorzystywany elektroniczny system SENT. W tym celu konieczne będzie zarejestrowanie się.

Dokonać rejestracji można:

na Portalu PUESC /https://puesc.gov.pl/web/puesc/sent-oil/ lub na Portalu Podatkowym – przesyłając zgłoszenie  rejestracyjne uproszczone AKC-RU,
w najbliższym urzędzie skarbowym, gdzie pracownicy pomogą wypełnić elektroniczny formularz AKC-RU,
przez złożenie zgłoszenia AKC-RU w urzędzie skarbowym – jeżeli podmiot nie może dokonać rejestracji korzystając z formularzy elektronicznych.

Ta sama zasada dotyczyć będzie podmiotu, który prowadzi działalność gospodarczą
i ogrzewa swój budynek, halę produkcyjną, suszy produkty rolne lub korzysta
z nagrzewnicy zasilanej olejem opałowym.

Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na sprzedaż olejów opałowych na nowych zasadach będą musieli zarejestrować się i uzyskać status tzw. pośredniczącego podmiotu olejowego. Sprzedaż oleju opałowego do celów opałowych z zastosowaniem dotychczasowej stawki akcyzy będzie dopuszczalna wyłącznie na rzecz innych pośredniczących podmiotów olejowych lub na rzecz osób i podmiotów zużywających ten olej, które zarejestrują posiadane urządzenia grzewcze (piece) we właściwym w zakresie akcyzy, urzędzie skarbowym i uzyskają status tzw. zużywającego podmiotu olejowego.

Zgodnie z nowymi regułami, bez względu na ilość, wszystkie transakcje olejem opałowym przeznaczonym do celów opałowych będą musiały być rejestrowane w SENT, a odbiorca będzie zobowiązany do potwierdzenia odbioru, ze wskazaniem ilości faktycznie odebranego oleju.

Nowe przepisy weszły w życie 1 września 2019 r., jednak do 31 marca 2020 r. możliwe będzie stosowanie dotychczasowych regulacji. Oznacza to, że przedsiębiorcy handlujący olejami opałowymi i nabywcy takich olejów mogą do końca marca 2020 r. sprzedawać lub kupować paliwa do celów grzewczych bez konieczności składania zgłoszeń rejestracyjnych uproszczonych w zakresie podatku akcyzowego AKC-RU. Podmioty te będą też mogły pobierać i składać oświadczenia o przeznaczeniu tych paliw w postaci papierowej.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego
i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1556).

Przepisy wejdą w życie 1 września 2019 r. w zakresie elektronicznego potwierdzania odbioru, natomiast przepisy ustawy dotyczące rejestracji wejdą w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia ustawy.

Dodaj komentarz