„SPROSTOWANIE

Paweł Pogodziński w związku z „Zarzuty za nielegalne składowanie odpadów …” opublikowanym w dniu 18 lipca 2023 roku roku na stronie internetowej serwisu goleniow.net pod adresem: https://goleniow.net/2023/07/18/zarzuty-za-nielegalne-skladowanie-odpadow/ oświadcza, że w materiale zostały zawarte nieścisłe informacje na jego temat, które niniejszym prostuje:

Sąd Okręgowy w Warszawie 11 lipca 2023 roku pozytywnie rozpatrzył zażalenie Pawła Pogodzińskiego Prezesa Chemeko-System oraz Bartosza Kulaszki i uchylił środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania i zastosował wolnościowy środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego zarówno względem Pawła Pogodzińskiego jak i Bartosza Kulaszki.

Paweł Pogodziński

 

 

Zarzuty za nielegalne składowanie odpadów …

Dodaj komentarz