Wraca sprawa prywatyzacji stołówek w placówkach szkolno – przedszkolnych w Goleniowie.

Przypomnijmy, iż z racji szukania oszczędności w budżecie Gminy, Pan Burmistrz Robert Krupowicz sukcesywnie “oddawał” stołówki dla dzieci w szkołach i przedszkolach w prywatne ręce. Skutkiem tego jest sytuacja, w której rodzic chcąc zapewnić swojemu dziecku ciepły posiłek, w szkole lub przedszkolu, zmuszony jest pokrywać 100 % kosztów jego obsługi, a nie jak mówi prawo oświatowe jedynie opłacać tzw. “wsad do kotła”.

W tej sprawie w marcu 2021 roku został wniesiona pierwsza skarga do Rady Miejskiej w Goleniowie, która UWAGA – w dalszym ciągu, od prawie roku pozostaje bez rozpatrzenia. W dniu wczorajszym – 19 stycznia 2022r. Komisja Skarg Wniosków i Petycji po raz kolejny przekierowała dokumenty w sprawie do Komisji Rewizyjnej. 

Mimo tego, że Wojewoda Zachodniopomorski uznał zażalenie na przewlekłość postępowania w tej sprawie za zasadne, Komisja Skarg Wniosków i Petycji pod batutą Pani Przewodniczącej Lucyny Skałeckiej – Włodarczyk nadal przeciąga postępowanie.

Kiedy można więc spodziewać się końca tej sprawy ? Zważywszy na zauważalną tendencję do spychania skarg, które wybitnie nie są na rękę Panu Krupowiczowi, raczej nieprędko.

Ferie u Radnego Panka “na dziko” ?

(red.)

Dodaj komentarz