Ode mnie nikt nigdy nie usłyszy narzekania … mówi w rozmowie z nami Tomasz Banach Burmistrz Gminy Goleniów w podsumowaniu roku 2023.

Mijający rok w mojej ocenie miał dwa podstawowe wymiary. Z jednej strony wyjątkowy proces budowy nowych mieszkań komunalnych (oddane już blisko 60, a w przygotowaniu kolejne 120) oraz komunikacyjnych dotyczących przystosowania sieci Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Drugi wymiar to niestety regres w stronniczym przyznawaniu środków zewnętrznych – szczególnie Polskiego Ładu. Z tego powodu nie mogliśmy zrealizować wielu potrzebnych inwestycji drogowych i infrastrukturalnych. Dużym problemem był też wstrzymany proces zatwierdzenia regulatora taryf wodociągowych co spowodowało zahamowanie procesu rozwoju sieci i konieczność dokapitalizowania GWiK.

-Z drobniejszych lecz niezwykle ważnych zadań inwestycyjnych, warto wspomnieć o budowie kolejnych ścieżek rowerowych będących kontynuacją połączeń z Centrum Przesiadkowym, budowę świetlicy wiejskiej w Komarowie, regeneracji placów zabaw, kolejnych dróg wiejskich w technologii płyt jumbo i oświetlenia drogowego.

-Dużo korzyści przynoszą kompleksowe inwestycje w montaż sieci farm fotowoltaicznych na obiektach publicznych, znacznie obniża to koszty utrzymania tych obiektów (budynek urzędu, szkoły, GWiK, ZAZ itp.).

-Jedną z najmniejszych inwestycji pod względem finansowym, ale o wielkim znaczeniu historyczno-moralnym dla Goleniowa było przygotowanie placu i posadowienie pomnika/popiersia Rotmistrza Witolda Pileckiego.

-Z natury nie lubię narzekać więc zadania, których nie udało się zrealizować przekładam do poczekalni i z pokorą wyciągam wnioski, aby szukać nowych rozwiązań i ich realizacji.

Tomasz Banach

  • Zobacz również Materiał Video Goleniów.net

  • Źródło foto – Gmina Goleniów

Dodaj komentarz