Przez 11 dni aktywna była nasza sonda – chcieliśmy się zorientować

Który radny powinien objąć funkcję Przewodniczącej/Przewodniczącego Rady Miejskiej w Goleniowie po ewentualnej rezygnacji radnej Krystyny Jaworskiej.

Już wiemy, że głosujący mieszkańcy (111 głosów) na stanowisku Przewodniczącego Rady Miejskiej w Goleniowie widzieliby radnego Roberta Kuszyńskiego.

Gdyby naszą sondę potraktować w kategorii wiążących Radę konsultacji społecznych, to radna Krystyna Jaworska powinna ustąpić ze stanowiska, a na jej miejsce powinien zostać wybrany jednogłośnie radny Robert Kuszyński.

Czy sonda jest wiarygodna ? Hym?

Przypomnijmy ilu mieszkańców brało udział w konsultacjach społecznych ogłaszanych przez burmistrza na przestrzeni 6 lat.

1) uzyskanie opinii mieszkańców Osiedla Helenów w Goleniowie w sprawie miejsca lokalizacji siłowni zewnętrznej w Helenowie.

W konsultacjach wzięło udział – 149 mieszkańców

Liczba oddanych głosów ważnych – 139

Liczba oddanych głosów nieważnych – 10

Siłownia zewnętrzna została ulokowana w miejscu wskazanym przez większość.

 

2) uzyskanie opinii mieszkańców w sprawie zmiany przebiegu granicy Gminy Goleniów.

W konsultacjach wzięło udział – 3 osoby

Liczba oddanych głosów ważnych – 3

Liczba oddanych głosów nieważnych – 0

Granicę zmieniono.

 

3) uzyskanie opinii mieszkańców w sprawie uszczegółowienia sposobu przekazania , dbania o mienie komunalne oraz gospodarowania finansami przez sołtysów w poszczególnych sołectwach.

W konsultacjach wzięło udział – 9 osób

Liczba oddanych głosów ważnych – 9

Liczba oddanych głosów nieważnych – 0

 

Podczas drugich konsultacji w tej samej sprawie:

W konsultacjach wzięło udział – 76 osób

Liczba oddanych głosów ważnych – 72

Liczba oddanych głosów nieważnych – 4

Zapisy w statutach 33 sołectw zmieniono.

 

4) uzyskanie opinii mieszkańców w sprawie propozycji nadania urzędowej nazwy ‘Park 750 – lecia Goleniowa” .

W konsultacjach wzięło udział – 15 osób

Liczba oddanych głosów ważnych – 13 (w tym 12 osób poparło proponowaną nazwę)

Liczba oddanych głosów nieważnych – 2

Parkowi nadano nazwę „ Park 750-lecia Goleniowa”.

 

5) uzyskanie opinii mieszkańców w sprawie wyłączenia z obszaru sołectwa Lubczyna osady Kępy Lubczyńskie i przyłączenia jej do sołectwa Borzysławiec.

W konsultacjach wzięło udział – 48 osób

Liczba oddanych głosów ważnych – 44

Liczba oddanych głosów nieważnych – 4

 

Link

 

(red.)

 

 

Zapraszamy do kolejnej naszej sondy

 

Czy uważasz że Burmistrz Robert Krupowicz prywatyzując przedszkolne stołówki działa na szkodę dzieci i rodziców

  • Tak (77%, 100 Votes)
  • Nie (17%, 22 Votes)
  • Nie wiem (6%, 8 Votes)

Total Voters: 130

Loading ... Loading ...

Dodaj komentarz