Oświata to w dalszym ciągu nieogarnięta, zachwaszczona działka w naszej gminie. Doskonałym tego przykładem jest przekształcenie stołówek szkolno – przedszkolnych w zupełnie prywatne podmioty, a przez ten manewr zaniechanie przez gminę partycypowania w kosztach przygotowywania posiłków dla dzieci.

W tej sprawie Redakcja Goleniów.net złożyła skargę na burmistrza. Niestety, skarga po roku, raz została odesłana do wnioskodawcy, a kolejno została uznana ze bezzasadną.

Dbając o kulturę wypowiedzi, nie będziemy tu przytaczać uzasadnienia pani przewodniczącej Komisji Skarg Wniosków i Petycji – Lucyny Skałeckiej – Włodarczyk, gdyż w naszej ocenie opracowane przez nią argumenty są tak żenujące, uwłaczające, naciągane, że aż wstyd aby kobieta z takim wykształceniem i taką pozycją społeczną tak znacząco minęła się z przepisami prawa. Niemniej jednak, jeśli ktoś ma ochotę usłyszeć niemądre słowa oraz wypowiedz, w której wypowiadająca tak bardzo miesza, że aż sama za sobą nie nadąża, zamieszczamy link – kliknij link –  czas od 8:00.

Cała argumentacja do luftu – od 1 września 2022 wchodzą bowiem nowe przepisy !

Czy pani przewodnicząca, w momencie wygłaszania uzasadnienia, nie wiedziała czy nie chciała wiedzieć, że z początkiem nowego roku szkolnego ustawodawca nakłada na samorządy restrykcje odnośnie prowadzenia stołówek szkolnych ?

Naszym zdaniem wiedziała o tym doskonale, jednak zagospodarowała prawdą w sposób bardzo oszczędny i  wyrafinowany, po to aby jej liderowi – chodzi tu o osobę burmistrza Krupowicza – nie stała się krzywda.

Nowe przepisy prawa oświatowego odnośnie stołówek – od 1 września 2022 uczniowie będą musieli mieć zapewniony ciepły posiłek. Na czym będzie to polegać?

1. Ciepły posiłek w szkołach podstawowych obowiązkowo

Obecnie szkoły mają możliwość żywienia uczniów. Jednak nie każda placówka  z tego korzysta i prowadzi stołówkę. Już po wakacjach w życie wejdzie przepis, który nakłada obowiązek żywienia uczniów szkół podstawowych.

Już od 1 września szkoły podstawowe będą miały ustawowy obowiązek zapewnienia uczniom jednego ciepłego posiłku. Zgodnie z art. 106a ust. 1 ustawy Prawo oświatowe szkoła podstawowa będzie miała obowiązek zapewnienia uczniom jednego gorącego posiłku w ciągu dnia i stworzenia im możliwości jego spożycia w czasie pobytu w szkole. 

2. Ile będą kosztować ciepłe posiłki w szkołach podstawowych?

  • wysokość opłat za posiłki w szkole ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym (art 106 ust. 3 u.p.o.),
  • do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki 9art. 106 ust. 4 u.p.o.).

W praktyce przepisy mówią jednak, że rodzice mają zapłacić za posiłek tyle, ile wynoszą koszty produktów do ich przygotowania. Rodzic nie pokrywa kosztów transportu półproduktów, przygotowania posiłku, a w przypadku korzystania z cateringu – dowozu. W tym momencie poprzez trik wyprowadzenia stołówek spod zarządu organu prowadzącego, rodzice naszej gminy muszą pokrywać 100 % wszystkich kosztów. Co Robert Krupowicz zrobi od września ?

3. Darmowy posiłek w szkołach

Przypomnijmy, że wciąż obowiązuje akcja “darmowy posiłek w szkole i w domu”. Którym dzieciom przysługuje?

W przypadku dzieci, korzystających ze zbiorowego żywienia w placówkach oświatowych, kryterium dochodowe uprawniające do nieodpłatnych posiłków wynosi 1 200 zł na osobę w rodzinie (150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej). Natomiast dzieci, których dochód na osobę w rodzinie jest wyższy niż 1 200 zł, a nie przekracza 1 500 zł (250% kryterium dochodowego), mogą zostać objęte pomocą w formie posiłku pod warunkiem zwrotu 50% kosztów świadczenia.”

4. Jeśli jednak dziecko nie spełnia powyższych wymagań, a potrzebuje darmowych posiłków, dyrektor szkoły może indywidualnie podjąć decyzję o przyznaniu ich. 

Teraz, Szanowni Państwo, skarga będzie bardzo zasadna, wracamy do gry !

Stołówki w szkołach – folwark Pana Burmistrza ?

Kamila Chilkiewicz – Piwowarska

 

Dodaj komentarz