List do Redakcji – “stołówki szkolne”

Szanowni Państwo

Przyglądając się publikacjom dotyczącym stołówek szkolnych i przedszkolnych proszę zwrócić uwagę na kilka kwestii, które dotychczas nie były poruszane.
Przywołane przez Was postępowania na dzierżawę stołówek w SP 1 i SP2
 Dowolność czy Frywolność – Rodzice SP 1 płacą WIĘCEJ | goleniow.net zostały dokonane z rażącym naruszeniem obowiązujących przepisów, a w przypadku SP 3 to już obowiązywała zupełnie wolna amerykanka.
Jeśli chodzi o postępowania dotyczące najmu stołówek to nie zastosowano ani ustawy o gospodarce nieruchomościami dotyczącymi najmu (art. 35) ani ustawy Prawo zamówień publicznych. Z tego względu, że przedmiotem zamówienia jest usługa i najem właściwe jest zastosowanie ustawy Pzp. Wartość zamówienia zapewne przekraczała wartość 30 tys. euro (umowa na 3 lata) więc zastosowanie ustawy było niezbędne do ważności umowy!
Szkoły nie mają żadnego doświadczenia w tym zakresie stąd oczywiste jest że popełniły błąd.
Dodatkową równie ważną sprawą wymagającą zbadania jest fakt, że szkoły obciążają rodziców za całość posiłków a mogą zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych i ustawy prawo oświatowe mogą obciążać rodziców jedynie wkład do kotła (są to koszty idące w grube setki tysięcy przenoszone na rodziców). Za przygotowanie posiłków płaci szkoła (a tak się prawdopodobnie nie dzieje – nie wynika to z dokumentów). Jest to działanie niewłaściwe i sztucznie obniżające koszty funkcjonowania szkół – pozorne i bezprawne oszczędności ) ze wszystkimi konsekwencjami , np. dla szkół niepublicznych – dotacje).
Nie rozciągając nadmiernie tych kwestii wygląda na to, że:
1. Zarządzanie w gminie i nadzór nad oświatą stanowi wielki problem.
2. Oszczędności mogą mieć charakter pozorny.
Na marginesie należy także zauważyć, że obecna walka o “obniżenie kosztów” funkcjonowania przedszkoli może być związana z walką z pewnym radnym który ma przedszkole i który także przypadkowo jest atakowany w inny sposób.
Dane osoby piszącej do wiadomości redakcji

Dodaj komentarz