Wniosek o zwołanie Sesji Nadzwyczajnej wpłynął wczoraj do Biura Rady Miejskiej w Goleniowie. Wniosek został złożony przez Klub Radnych Koalicja Samorządowa wraz z projektem uchwały.

Radni Koalicji chcą poddać pod głosowanie uchwalenie podwyżek subwencji oświatowej dla przedszkoli niepublicznych oraz stricte prywatnych.

W ich ocenie obecna sytuacja w placówkach dla których organem prowadzącym nie jest Gmina Goleniów jest krytyczna.

Czy Radni zgodzą się na dołożenie ze wspólnych pieniędzy prywaciarzom ?

Do sprawy wrócimy.

Chcą więcej dotacji na przedszkolaka

(red.)

Dodaj komentarz