Wielkie halo RADNY. A kto to jest, że ma prawo żądać odpowiedzi?

Obowiązek odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych spoczywa na burmistrzu Gminy Goleniów. Przeglądając stronę BIP Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie można odnieść wrażenie, że udzielanie odpowiedzi, a szczególnie ich upublicznianie sprawia niemały kłopot.

Radna Danuta Faryniarz od 01 grudnia 2020 r. czeka na przygotowanie i opublikowanie rejestru umów cywilnoprawnych, które Gmina Goleniów zawarła w 2020 r.

Radny Marcin Gręblicki od 26 września 2020 r. czeka(?) na odpowiedź na wniosek złożony w imieniu mieszkańców o postawienie ograniczenia tonażowego.
Na stronie BIP Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie brak publikacji odpowiedzi.

Odpowiedź na wniosek radnego Roberta Kuszyńskiego z dnia 24.06.2020 r. o “zobowiązanie Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej do przygotowania pełnej analizy finansowej za I półrocze 2020 r. w oparciu o elementy zysków i strat” pozostaje do tej pory bez echa, nie wspominając wniosków z 29.09.2020 r. o dołożenie trzeciego pasa z płyt yombo czy naprawę skrzyżowania, czy wniosku z 25.11.2020 r. w sprawie “umów śmieciowych” opiekunek z OPS.
Na stronie BIP Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie brak publikacji odpowiedzi.

Radna Małgorzata Latka od 02.02. 2021 r. czeka(?) na odpowiedź w sprawie przeglądu drzewostanu na terenie miasta Goleniów pod kątem bezpieczeństwa, a od 17 lutego 2021 r. na odpowiedź w sprawie centralnego rejestru wniosków budżetowych.
Na stronie BIP Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie brak publikacji odpowiedzi.

Odpowiedź na wniosek Wojciecha Łebińskiego z dnia 19.10.2020 r. nie została opublikowana na stronie BIP Urzędu.

Odpowiedź na wniosek radnego Łukasza Mituły w sprawie przygotowanie prognozy przychodów z tytułu podatku od nieruchomości w sytuacji, gdy podatki te wynosiłyby 80% stawek ministerialnych z dnia 01.10.2020 r. do dnia dzisiejszego nie doczekała się upublicznienia.

Odpowiedź na zapytanie Bogdana Zaczkiewicza z dnia 09.03.2021 r. do dnia dzisiejszego nie jest opublikowana na stronie BIP Urzędu.

Przy nazwisku radnego Krzysztofa Zajko oraz radnej Katarzyny Zalewskiej – Paciorek również nie znajdziemy upublicznionej odpowiedzi na poruszane przez nich kwestie.

Udzielanie i publikowanie odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych, to przejaw zwykłego szacunku nie tylko dla obowiązującego prawa, ale przede wszystkim dla przedstawicieli wspólnoty samorządowej, a tym samym dla wszystkich mieszkańców Gminy.

(red.)

Dodaj komentarz