Pani Kochan Daje Odpowiedz w Sprawie Stołówek

Sprawa goleniowskich stołówek nie została jeszcze wyjaśniona. Mamy tu na myśli kwestię tego kto za co powinien płacić.  Burmistrz – Robert Krupowicz stoi na stanowisku, iż w momencie przekazania stołówek podmiotom prywatnym, cały koszt pokrywają rodzice. W kontrze do stanowiska Burmistrza są protokoły pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Zobacz powiązane materiały – Czy Mituła wyrobi się do sesji 

Zobacz powiązane materiały – Stołówki Bezprawny Milionowy Podatek

Zobacz powiązane materiały – List Do Redakcji – Stołówki Szkolne

Na zdjęciu Senator Magdalena Kochan

W związku z rozbieżnością stanowisk, postanowiliśmy zwrócić się do Pani Senator Magdaleny Kochan z prośbą o skuteczną interwencję.

Przesłaliśmy wniosek z załącznikami ( pięć protokołów pokontrolnych RIO ), w których organ kontrolny – Regionalna Izba Obrachunkowa – wyraża swoje, zbieżne z naszym, stanowisko.

W odpowiedzi na nasz wniosek Pani Kochan udzieliła następującej odpowiedzi:

Szanowna Pani 

interwencja i pomoc w rozwiązywaniu problemów zawsze wymaga wysłuchania i przeanalizowania stanowisk wszystkich jej uczestników. Dlatego wystąpiłam zarówno do Gminy jak i Ministerstwa Edukacji Narodowej w poruszonej sprawie. Uzyskane odpowiedzi determinowały będą ewentualne podejmowanie kolejnych działań.

Jesteśmy szalenie ciekawi odpowiedzi, o której poinformujemy Państwa bez zbędnej zwłoki.
(red.)

2 thoughts on “Pani Kochan Daje Odpowiedz w Sprawie Stołówek

Dodaj komentarz