Porządek obrad XX sesji Rady Miejskiej w Goleniowie w dniu 24 czerwca 2020 r. (środa) godz. 11.00

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
2. Ślubowanie radnego Bogdana Zaczkiewicza.
3. Przedstawienie porządku obrad sesji i zgłaszanie wniosków o jego ewentualne
uzupełnienie lub zmianę.
4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XIX sesji Rady Miejskiej w Goleniowie odbytej
w dniu 27 maja 2020 r.
5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Goleniów za rok
2019.
6. Projekt uchwały w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
7. Projekt uchwały w sprawie
określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie
Goleniów na rok szkolny 2020/2021.
8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na remont witraży kościoła parafialnego
p.w. św. Ap. Piotra i Pawła w Borzysławcu.
9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie remontu kościoła filialnego
p.w. św. Stanisława Kostki w Podańsku.
10. Projekt uchwały w sprawie nadania urzędowej nazwy ulicy „Chabrowa” w obrębie
geodezyjnym nr 3 miasta Goleniów.
11. Projekt uchwały w sprawie nadania urzędowych nazw ulic „Różana”, „Stokrotki”,
„Wrzosowa” i „Spokojna” w miejscowości Podańsko.
12. Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia
nieruchomości położonej w Goleniowie przy ulicy J. Matejki 3c.
13. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 r.
14. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Goleniów na lata 2020-2030.
15. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od
nieruchomości.
16. Projekt uchwały w sprawie powołania Doraźnej Komisji Statutowej oraz wyboru jej
Przewodniczącego.
17. Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Doraźnej Komisji Statutowej.
18. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów
dotyczącej nieprawidłowości przy wykonywaniu modernizacji monitoringu miejskiego
w Goleniowie.
19. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów.
20. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Gminy Goleniów.
21. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącą Rady Miejskiej
w Goleniowie.
22. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącą Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji.
23. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów.
24. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów
25. Interpelacje radnych i zapytania.
26. Wolne wnioski.
27. Informacja o działalności między sesjami Burmistrza Gminy.
28. Informacje o działalności Komisji Rady Miejskiej.
29. Informacje Przewodniczącego Rady.
30. Zamknięcie obrad sesji.

Dodaj komentarz