Mocne słowa, bardzo odważne i z charakterem zawarła w uzasadnieniu Pani Agnieszka Kozłowska składając swoją rezygnację z pełnionej funkcji.

” Rezygnację swoją składam w kluczowej mierze z powodu konfliktu z Panią Dyrektor Marzena Domańską, która w mojej ocenie rażąco i haniebnie traktuje Sołtysów, a w szczególności moją osobę. Odnoszę wrażenie, iż Pani Dyrektor przejawia wielką niechęć do pomocy jednostkom pomocniczym jakimi są Sołtysi, jak również w ostentacyjny sposób pokazuje to na każdym kroku. Pani Dyrektor Marzena Domańska nie potrafi w merytoryczny sposób rozmawiać ani rozwiązywać problemów, wręcz na siłę szuka winnych w sytuacjach, w których winnego nie ma, nie stara się nawet szukać rozwiązania problemów, nie potrafi postawić się w miejscu drugiego człowieka, aby móc go zrozumieć. Dlatego nie widzę siebie w roli Sołtysa, aby dalej z Panią Dyrektor musieć współpracować.

Czas pracy na rzecz sołectwa, lokalnej społeczności był dla mnie dobrym i pozytywnym doświadczeniem oraz okazją do sprawdzenia się jako lokalny lider. Uważam, że dobrze wywiązywałam się z powierzonych mi obowiązków oraz dzięki ogromnej pomocy przyjaciół rodziny mogłam realizować przedsięwzięcia służące integracji lokalnej społeczności. Dziękuję Panu Burmistrzowi, Zastępcom Pana Burmistrza oraz wszystkim pomocnym i przychylnym pracownikom Urzędu Miejskiego w Goleniowie, w szczególności Pani Agnieszce Kot za okazaną pomoc i wsparcie.

z wyrazami szacunku,

Sołtys Wsi Budno

Agnieszka Kozłowska”

Jak niesie wieść wiejska jest to pierwsza ale nie ostatnia rezygnacja z funkcji Sołtysa. W najbliższym czasie ma być ich mnogo.

Nowa Sołtys w Budnie

Kamila Chilkiewicz – Piwowarska

Dodaj komentarz