Rozstrzygnięcia jeszcze nie ma, trwa narada Sądu …

Z relacji obecnych na sali rozpraw wiemy, że adwokat Pana Burmistrza wniósł o umorzenie postępowania ze względu na niską szkodliwość społeczną czynu.

Prokurator natomiast wskazał, iż Krupowicz przekroczył swoje uprawnienia i wykorzystał stanowisko do tego, aby prześledzić zaległości radnych. Jak się później okazało, celem publicznego upokorzenia dłużników w tym wypadku radnych opozycji.

Sąd wysłuchawszy stanowisk stron, wniósł o przerwę celem naradzenia się co podstaw prowadzenia rozprawy.

Decyzją sądu rozprawa będzie kontynuowana.Trwają przesłuchania świadków. Następna Rozprawa została wyznaczona na miesiąc luty 2023r.

(red.)

Będziemy Państwa informować na bieżąco.

Burmistrz Krupowicz bez wotum zaufania

( red. )

Dodaj komentarz