Drzeć pasy z własnych poddanych – Gminna polityka śmieciowa

Od 01 grudnia 2021 r. każdy mieszkaniec Gminy Goleniów, który został ujęty w systemie odbioru odpadów, ma ponosić opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów w wysokości 30 zł od osoby. A ile za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów płacą właściciele terenów niezamieszkałych, czyli przedsiębiorcy?

W zarządzeniu nr 60/2020 Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z dnia 31.12.2020 r., które weszło w życie 01 marca 2021 r. czytamy:

 • odpady zmieszane ( w opłacie uwzględniono opłatę za udostępnienie pojemnika)
  • pojemnik 120 litrów – 25 zł + podatek VAT
  • pojemnik 240 litrów – 40 zł + podatek VAT
  • pojemnik 1100 litrów – 150 zł + podatek VAT
  • pojemnik KP 7
   • strefa I (Goleniów, Domastryjewo, Podańsko) – 595 zł + podatek VAT
   • strefa II (Ininka, Łozienica, Marszewo, Nadrzecze, Zabród, Żdżary, Żółwia, Budno) – 635 zł + podatek VAT
   • strefa III (pozostałe miejscowości Gminy + ogrody działkowe (?)) – 695 zł + podatek VAT

Co ciekawe – w momencie podpisania umowy, każda firma dostaje od PGK D A R M O W Y pakiet startowy do selektywnej zbiórki odpadów (po 20 worków na szkło, papier i tworzywa sztuczne) .

Po jego wyczerpaniu przedsiębiorca płaci:

– za 20 worków na papier 10 zł + podatek VAT

– za 20 worków na szkło 14 zł + podatek VAT

– za 20 worków na tworzywa sztuczne10 zł + podatek VAT

Drogie są worki na bioodpady – koszt jednego wynosi 20 zł + podatek VAT.

Przedsiębiorca, który nie wytwarza bioodpadów, płaci za odbiór dwa razy w miesiącu, transport dwa razy w miesiącu i zagospodarowanie odpadów zmieszanych i selektywnie zebranych w pojemniku 120 l plus w workach kwotę 53,40 zł + podatek VAT.

W tym samym czasie, za tę samą usługę dwuosobowa rodzina zapłaci 60 zł, trzyosobowa – 90 zł, czteroosobowa – 120 zł, pięcioosobowa 150 zł itd. !!!

Jest jeszcze jedna ciekawostka w zarządzeniu Prezesa Spółki, która została powołana do zaspakajania zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Goleniów. Przedsiębiorcy z Gminy Goleniów ponoszą miesięczną opłatę za udostępnienie im przez PGK pojemnika na odpady selektywnie zebrany.

Co innego przedsiębiorcy z Gminy Osina, Przybiernów czy Stepnica. Oni takimi kosztami przez PGK Sp. z o.o. nie są obciążani.

Tak naprawdę – kto bogatemu zabroni drzeć pasy z własnych poddanych?

Dla lubiących wiedzieć więcej – udostępniamy zarządzenie Prezesa, które nota bene powinno być dostępne na stronie internetowej Spółki.

 

(red.)

 

Dodaj komentarz