TRWA REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2023/2024, JAKIE STUDIA WYBRAĆ, ABY MIEĆ PRACĘ?

Rozmowa z dr Magdaleną Fiternicką – Gorzko, Rektorem Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie:

– Co studiować, by myśleć spokojnie o zatrudnieniu i przyszłości ?

– dr Magdalena Fiternicka – Gorzko Rektor WSAP Szczecin. Analizując rynek, warto wziąć pod uwagę dwie propozycje: Administrację studia licencjackie 3 letnie I stopnia oraz studia magisterskie 2 letnie II stopnia i Prawo studia jednolite magisterskie 5 letnie. Administracja lub Prawo to nie tylko instytucje publiczne, szeroko pojęte urzędy, sądy, kancelarie ale proszę pamiętać, że w każdej firmie jest dział administracyjno – prawny. Potrzeba dobrze wykwalifikowanej kadry, która będzie znać przepisy administracyjne, będzie umiała dobrze się poruszać w tych zagadnieniach. W Wyższej Szkole Administracji Publicznej od 28 lat kształcimy profesjonalne kadry dla
szeroko pojętej administracji. Nie tylko dla urzędów, sądów, ale także dla administracji firm prywatnych, korporacji oraz spółek. Zmiany w samorządach, w firmach i spółkach wymuszają ciągłe doskonalenie się. W całym województwie nie ma urzędu, w którym nie mielibyśmy naszych absolwentów. Wiele z tych osób to dzisiaj starostowie powiatów, burmistrzowie, czy inni wysocy rangą urzędnicy ale również prezesi, menedżerowie i liderzy firm.

– A zarobki?

– MFG. Praca w administracji to praca stabilna, rozwojowa i ciekawa. To także stałe zarobki, szansa na 13 pensję i wiele innych dodatków finansowych oraz socjalnych, podobnie sytuacja wygląda w sektorze prywatnym. Kwalifikacje naszych studentów i słuchaczy są cenione na rynku pracy nie tylko w regionie ale również w Polsce dlatego absolwenci naszej Uczelni cieszą się tak dużym powodzeniem i zainteresowaniem na rynku pracy.

– Czy studia kierunek prawo cieszy się dużym zainteresowaniem ?

– MFG. Tak to prawda od wielu lat niezmienni cieszy się dużym zainteresowaniem . Kształcimy przyszłych prawników nieco inaczej niż do tej pory było przyjęte. Nasza kadra to praktycy. Adwokaci, prawnicy z wiodących kancelarii, sędziowie i prokuratorzy. Przekazywanie w praktyczny sposób wiedzy dotyczącej prawa pozwala przygotowywać studentów do dalszej nauki na aplikacjach jak również pracy po skończeniu studiów w działach prawnych i
administracyjnych firm, spółek i korporacji.

– Bardzo szeroka jest oferta studiów podyplomowych w tym studiów Master of Business Administration MBA?

– MFG. Blisko 30 kierunków. Studia podyplomowe przede wszystkim zwiększają nasze kompetencje i podnoszą kwalifikacje. Stajemy się bardziej konkurencyjni na rynku pracy, mamy większe szanse przy zatrudnieniu i awansach. To także szansa na wyższe zarobki. Badania pokazują, że osoby, które ukończyły studia podyplomowe szczególnie MBA, zarabiają więcej od tych, którzy ukończyli studia licencjackie czy magisterskie. Pamiętajmy, że zmieniają się przepisy, warunki w których działamy. Sprawny urząd, sprawna firma to taka, której pracownicy ciągle się dokształcają.

– A znalezienie pracy po studiach?

– MFG. Jak pokazują badania przeprowadzone w ostatnim czasie absolwenci Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie po studiach już w 2- 3 tygodnie znajdują zatrudnienie. To bardzo szybko. Nasi absolwenci są cenionymi pracownikami posiadającymi praktyczną wiedzę pozwalającą na objęcie przez nich odpowiedzialnych stanowisk i zawodowych wyzwań.

– Dziękuję za rozmowę.

– MFG. Dziękuję i zachęcam do studiowania w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie.

(red.)

Studiuj w Wyższej Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie !

Dodaj komentarz