Tradycyjnie, jak co miesiąc, na Sesji Rady w Goleniowie Komendant Straży Miejskiej przedłożył Wysokiej Radzie efekty pracy tej jednostki w okresie miedzy Sesjami.

Pomiędzy 30. 11. 2022r., a 21.12.2022r., Komendant poinformował, iż Strażnicy podjęli ogółem 466 czynności.

W zakresie kontroli spalania odpadów dokonano 7 interwencji w wyniku których ujawniono 1 nieprawidłowość, za którą został nałożony mandat karny.

W zakresie kontroli deklaracji gospodarki śmieciowej dokonano 19 kontroli również ujawniając 1 nieprawidłowość, za którą został nałożony mandat karny.

Goleniowska Straż Miejska w nowej siedzibie

Kamila Chilkiewicz – Piwowarska

Dodaj komentarz