Propaganda urzędu swoje . A jak jest w rzeczywistości?

“Dotacje na przedszkola w naszej gminie są największe w województwie i jedne z największych w Polsce” twierdzi Pani Anna Szczerba – asystent (propagandy w goleniowskim urzędzie) inspektora ds komunikacji społecznej.

A jak jest w rzeczywistości

Obecnie wychowanie przedszkolne może być realizowane w:

– publicznych i niepublicznych przedszkolach,
– oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz
– w innych formach wychowania przedszkolnego: zespołach wychowania przedszkolnego i punktach przedszkolnych.

Pomimo tego, że na ternie Gminy Goleniów brak jest publicznych innych form wychowania przedszkolnego, to z budżetu Gminy przeznaczona została w 2020 r. dotacja w wysokości 6 009 863,08 zł (str.37 Sprawozdania rocznego z realizacji budżetu).
W Sprawozdaniu nie znajdziemy za to informacji jaką kwotę dotacji otrzymały publiczne przedszkola prowadzone przez osobę inną niż jednostka samorządu terytorialnego.
Oczywista omyłka? Jeżeli tak, to niedopuszczalna.

Opierając się na danych zawartych w Sprawozdaniu rocznym z realizacji budżetu za 2020 r. wiemy, że dotacja podmiotowa z budżetu wyniosła dla:

A.) niepublicznych jednostek systemu oświaty
– niepubliczne przedszkola – 5 999 748, 72 zł
– niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego – 325 266,20 zł

B.) publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną
– publiczne inne formy wychowania przedszkolnego – 6 009 863,08 zł

Z odpowiedzi dla radnego R. Kuszyńskiego dowiemy się, że liczba dzieci wynosi:
– w przedszkolach niepublicznych – 520
– w przedszkolach publicznych – 382
– punktach przedszkolnych – 23.

Mając powyższe dane pozwoliliśmy sobie na przeprowadzenie najprostszej symulacji z możliwych, aby sprawdzić jaka kwota dotacji mogła być przeznaczona miesięcznie dla jednego dziecka przy założeniu, że publiczne inne formy wychowania przedszkolnego są jednak przedszkolami publicznymi.

Miesięczna dotacja:
– przedszkola niepubliczne – 961,50 zł,
– niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego – 1178,50 zł,
– przedszkola publiczne prowadzone przez inny organ – 1311,05 zł

Przedszkola niepubliczne i niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego powinny mieć przekazaną identyczną kwotę dotacji.

Smaczku całej sprawie w przyznawanych dotacjach dodaje fakt, że Urząd nie chce przesłać kopii protokołów z przeprowadzanych co roku kontroli w niepublicznych jednostkach oświatowych twierdząc, że jest to informacja przetworzona i należy wykazać, że wnioskowana informacja publiczna jest szczególnie istotna dla interesu publicznego.

Z informacji zaczerpniętych ze strony Gminy Goleniów (http://www.goleniow.pl/dla-mieszkancow/edukacja/szkoly-i-placowki-niesamorzadowe) mamy na naszym terenie:

A.) 5 publicznych przedszkoli prywatnych:
– Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi “Tęczowa Kraina” w Goleniowie, ul. Piaskowa 9,
– Przedszkole Publiczne “Stokrotka” w Goleniowie, ul. Bohaterów Warszawy 21,
– Przedszkole Publiczne “Bajkowa Akademia” w Goleniowie, ul. Jana Matejki 22,
– Publiczne Przedszkole “Puchatkowa Kraina” w Goleniowie, Plac Strażacki 10,
– Przedszkole Publiczne “Bławatek” w Kliniskach Wielkich, ul. Słoneczna 5.

B.) 8 przedszkoli niepublicznych:
– Prywatne Przedszkole Językowe “Promyczek” w Goleniowie, ul. Konstytucji 3 Maja 29
– Niepubliczne Przedszkole “Puchatek” w Goleniowie, ul. Stargardzka 17
– Przedszkole Niepubliczne “Słoneczna Jedynka” w Goleniowie, ul. Marii Konopnickiej 10,
– Przedszkole Niepubliczne “Misiowe Przedszkole” w Goleniowie, ul. Pocztowa 15/18,
– Przedszkole Niepubliczne “Kacper” w Załomiu, ul. Wierzbowa 2,
– Niepubliczne Przedszkole “Słoneczko” Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Kliniskach Wielkich, ul. Szczecińska 24,
– Niepubliczne Przedszkole “Akademia Malucha” w Goleniowie, ul. Marii Konopnickiej 5,
– Przedszkole Niepubliczne “Wesołe Smyki” w Goleniowie, ul. Wojska Polskiego 10A

C.) dwa punkty przedszkolne:
– Punkt Przedszkolny „Tęczowa Kraina” w Goleniowie, ul. Szkolna 7,
– Punkt Przedszkolny „Muzyczne Przedszkole”, ul. Tadeusza Kościuszki 12

W załączeniu odpowiedź burmistrza dla radnego Roberta Kuszyńskigo.

(red.)

One thought on “Propaganda urzędu swoje . A jak jest w rzeczywistości?

Dodaj komentarz