Na dzisiejszej sesji radni uznali skargę za nie zasadną dotyczącą nie wykonywania ustawowego obowiązku publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego zestawienia danych dotyczących czynszu najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na jej obszarze lub części. O wymogu publikacji mówi art.4a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
O czym pisaliśmy w tym artykule https://goleniow.net/2019/11/22/lamanie-prawa/
Dla nas jest to dobra wiadomość. Jeżeli Radni twierdzą, że jedenaście lat nie spełniania przez Burmistrza Krupowicza obowiązku ustawowego nie ma znaczenia. Zobaczymy co na ten temat powiedzą organy nadzorcze. My robimy swoje , stoimy na straży wypełniania obowiązków i działania zgodnie z prawem Pana Burmistrza oraz urzędników . Już sporo razy udało nam się udowodnić, że mieliśmy rację, a mimo to Tuba propagandowa Burmistrza jakoś zapomniała poinformować o tym społeczeństwo. Będziemy na bieżąco informować o postępie w tych sprawach, o których pisaliśmy, a jeszcze trwają. Cześć ze względu na wręcz jak się wydaje celowe przedłużanie przez urzędników rożnych szczebli oraz wymiaru sprawiedliwości, trwa nadal już po parę lat i czeka na wyjaśnienie, a część z przewlekłości procedur.
Poczekamy.
W naszej radzie jest sytuacja taka, że radni burmistrza mają chyba za zadanie nie uznać żadnej skargi na burmistrza choćby była w 100% oczywista.

Kolejna skarga również została uznana za niezasadną. Skarga na działania burmistrza Gminy Goleniów w związku z brakiem udziela zamówienia na obsługę prawną Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie oraz Rady Miejskiej w Goleniowie w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący, tj. braku zamieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej , również uznali za bezzasadną, pomimo tego, że już RIO Regionalna Izba Obrachunkowa w poprzednim roku stwierdziła podczas kontroli urzędu, iż poprzednio dokonane zamówienie na obsługę prawną narusza prawo, O czym został poinformowany Burmistrz Pismem w 2018 roku. Mimo to Burmistrz ponownie zawarł podobną umowę nie zważając na Pismo RIO. O czym pisaliśmy w tym artykule https://goleniow.net/2019/11/19/negatywne-ustalenia-rio/

O postępie w tych sprawach będziemy Was czytelnicy informować.

Andrzej Bugajski

P.S. Takich spraw jest znacznie więcej

Dodaj komentarz