“Ostatnia rzecz odnośnie parku i jakby wykonania inwestycji”.

Na XIII sesji Rady Miejskiej w Goleniowie, która odbyła się 30.10.2019 r. radny Łukasz Mituła zadał burmistrzowi pytanie związane ze sztandarowym projektem burmistrza R. Krupowicza “Otwarte Bramy – etap II” – ” Ostatnia rzecz odnośnie parku i jakby wykonania inwestycji. Ja miałem też zgłaszane problemy z wybiegami dla psów, które znajdują się na terenie naszego miasta, że są zaniedbane. Ja, Panie Burmistrzu, przypominam sobie koncepcję rozbudowy parku i w ramach tej koncepcji miało być, tak jak ja pamiętam, ja nie sprawdziłem tego jeszcze w zakresie zleconej inwestycji, ale pamiętam, że miał być przebudowany park, miał być zrobiony teren przed boiskiem sportowym na ul. Norwida przed stadionem i miał być zrobiony wybieg dla psów przy Inie. Tego wybiegu dla psów nie mamy. Odnośnie jakości wykonania tej inwestycji w parku, to wiele osób ubolewa, to już nie chodzi o oświetlenie, np. amfiteatr, który wygląda jak wygląda i też brakuje mi pewnych elementów tam. Słyszę cały czas, nie wiem na ile jest to prawdziwe, że nie ma siedzisk na amfiteatrze, niby powinny być, ale nie ma też jakby głównej bramy wejściowej. Z koncepcji, z obrazów, które też publicznie prezentowałem w poprzedniej kadencji, było tak, że na wejściu do parku miała być taka fajna drewniana konstrukcja. Tam jest, co prawda jakiś początek tej budowli, ale to jest jakby nieskończone. Więc pytanie, czy cały zakres inwestycji modernizacji parku jest już wykonany na 100%, czy coś jeszcze będzie robione ? To jest istotne, jeżeli będzie coś robione z wybiegiem dla psów, to czekamy. Jeżeli nie, to wydaje mi się zasadne zbudowanie, czy zmodernizowanie tych istniejących”.
Pismem z dnia 12 listopada 2019 r. znak WGG.0003.84.2019.EL burmistrz odpowiedział – ” W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na XIII sesji Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie inwestycji pn. ” Otwarte Bramy II – szlak turystyczny w mieście Goleniów – Etap II” informuję, iż z powodów finansowych zakres ujęty w postępowaniu przetargowym na wykonanie inwestycji został pomniejszony m.in. o modernizację dwóch wybiegów dla psów oraz wykonanie ” Bramy do parku” wraz z montażem jej oświetlenia. Odnośnie siedzisk na amfiteatrze informuję, iż zostały wykonane zgodnie z projektem budowlanym tj. siedziska i kręgi zostały wykonane z betonu zatartego na gładko”.

Przypomnijmy. Wykonawcą projektu “Otwarte Bramy II – szlak turystyczny w mieście Goleniowie – etap II” była firma “MAZUR” Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych.

Tabela Elementów Rozliczeniowych Nr 4 za okres od 21.07.2018 do 25.09.2018 w ramach umowy nr 441/2018 z dn. 12.03.2018 w opisie – Element – Goleniów – Otwarte Bramy Etap II – Amfiteatr wykazuje, że montaż listw i siedzeń z tworzyw sztucznych – 137,14 m za 41,59 zł/m ma stopień zaawansowania 0%, natomiast Tabela elementów rozliczeniowych Nr 5 – Rozliczenie za okres od 26.09.2018 do 26.10.2018 w ramach umowy nr 441/2018 z dnia 12.03.2018 wykazuje, że rozliczenie do okresu rozliczeniowego wyniosło 0,00 zł, zaś w okresie rozliczeniowym 5 703,65 zł ze stopniem zaawansowania równym 100 %.

Burmistrz informuje radnego, że “… siedziska i kręgi zostały wykonane z betonu zatartego na gładko”, Zamawiający , czyli Gmina Goleniów rozlicza ” montaż listw i siedzeń z tworzyw sztucznych”, a mieszkańcy oglądają powoli rozpadającą się widownię.

(red.)

Dodaj komentarz