Nasi żołnierze ćwiczą – galeria foto

Zaangażowanie 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej (1BLog)
w zakresie Sił Odpowiedzi NATO oraz udziału w misjach poza granicami kraju/ Szkolenie z C-IED

Żołnierze 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej, którzy pełnią dyżur bojowy w ramach Sił Odpowiedzi NATO (SON) w 2021 roku oraz Ci, którzy przygotowują się do udziału w IX zmianie Narodowego Elementu Wsparcia Logistycznego (NSE) PKW Łotwa przez dwa dni szkolili się z zasad przeciwdziałania atakom z użyciem improwizowanych urządzeń wybuchowych (C-IED). Szkolenie zostało zorganizowane i odbyło się na bazie 3 Batalionu Logistycznego w Glewicach.

C-IED to skrót od Counter – Improvised Explosive Device. Szkolenie ma na celu podniesienie świadomości żołnierzy, wobec zagrożeń z jakimi mogą się spotkać realizując zadania w nieznanym terenie. Szkolenie obejmuje część teoretyczną i praktyczną.

Improwizowane urządzenia wybuchowe to niekonwencjalny sposób prowadzenia działań i uznawane są obecnie za szeroko stosowany środek walki. Stanowią one stosunkowo tanią oraz skuteczną alternatywę dla nowoczesnych systemów stosowanych przez regularne siły zbrojne. Mimo, że zazwyczaj są proste do zaprojektowania i łatwe do wykonania potrafią zadać dotkliwe straty Wykorzystanie IED stało się powszechne i stanowi trwałe zagrożenie stąd znajomość procedur międzynarodowych dotyczących przeciwdziałania atakom z użyciem improwizowanych urządzeń wybuchowych. jest niezbędna i ułatwia współpracę z sojusznikami na teatrze działań.

***

1 Pomorska Brygada Logistyczna jako jedno z zadań wiodących realizuje utrzymanie sił i środków w gotowości do użycia w ramach Sił Odpowiedzi NATO (SON). Nasi żołnierze w ramach dyżuru są w kilkudniowej gotowości do użycia wraz z lądowym komponentem Połączonych Siły Zadaniowych Bardzo Wysokiej Gotowości (VJTF), czyli tzw. szpicy NATO.

Na tym jednak nie poprzestajemy. 1 Pomorska Brygada Logistyczna jest również odpowiedzialna za sformowanie, przygotowanie i wydzielenie żołnierzy do Narodowego Elementu Wsparcia Logistycznego. Głównym zadaniem komponentu jest zabezpieczenie logistyczne funkcjonowania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku, Libanie, Kosowie, Bośni i Hercegowinie oraz na Łotwie.

Oficer Prasowy 1BLog

(-) por. Justyna KWIATKOWSKA

Fot.: st. szer. Anna Wolska

Dodaj komentarz