Obecność dzików to ludzka nieodpowiedzialność

Mieszkańcy Kliniska Wielkich oraz mieszkańcy okolic ul. Odrodzenia, Ogrodowej oraz Parku 750 – lecia w Goleniowie biją na alarm! Powodem jest wciąż nierozwiązany problem dzików, które grasują na w/w terenach, siejąc postrach wśród mieszkańców w tym spacerowiczów.

O odłowienie zwierzyny wielokrotnie apelowali radni Rady Miejskiej w Goleniowie, prosząc burmistrza o interwencję w tej sprawie.

Urząd problemem obwinia mieszkańców wskazując, iż to oni poprzez swoje działania tj. pozostawione, niezabezpieczone kosze i worki na odpady czy wyrzucane poza granicę posesji bioodpady. 

W odpowiedzi na jedna z interpelacji czytamy, iż Biuro Ochrony Środowiska reaguje na każde zgłoszenie otrzymane od mieszkańców z terenu gminy Goleniów, mające związek z dzikimi zwierzętami. W przedmiotowym zakresie urząd współpracuje również z Policją oraz Strażą Miejską, a także z innymi podmiotami. W ramach wyżej wspominanego zadania BOŚ może zlecić ewentualny odłów bądź płoszenie dzikiego zwierzęcia przebywającego na terenie zurbanizowanym, mogącym powodować bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, jednakże każda taka sytuacja traktowana jest indywidualnie, a ewentualne czynności mogą nastąpić jedynie po wypełni uzasadnionym zgłoszeniu. Ponadto, sam odłów i płoszenie dzikiej zwierzyny, może mieć miejsce z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów, które co warto dodać, są mocno restrykcyjne.

Na mocy obowiązujących przepisów odłów dzików może nastąpić jedynie po uzyskaniu pozytywnej decyzji Starostwa Powiatowego, które wniosek tut. organu opiniuje, w pierwszej kolejności, z Polskim Związkiem Łowieckim oraz Powiatowym Lekarzem Weterynarii. W dniu 31 października 2022r., Starostwo Powiatowe wydało decyzję zezwalającą na odłów 20 dzików, nakazując jednocześnie uśmiercenie odłowionych zwierząt, w związku z wiążącymi przepisami dotyczącymi zwalczania afrykańskiego pomoru świń. Oznacza to, że odłów dzików równa się jednoczesnym ich uśmierceniem. 

Wobec powyższego Urząd Miasta i gminy w Goleniowie nie przystaje na dalszą “eksterminację” dzików.

Dziki straszą mieszkańców Klinisk

(red.)

Dodaj komentarz