Akcja zima – Oszczędna w słowach odpowiedź

Radny Robert Kuszyński na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu wniósł o udzielenie odpowiedzi na pytania:

1) Czy firma, z którą Gmina Goleniów ma podpisaną umowę na odśnieżanie dróg gminnych posiada odpowiedni sprzęt i ludzi do wykonywania tego zadania?
2) Jakim sprzętem dysponuje firma, z którą Gmina Goleniów ma podpisaną umowę?
3) Jakie pieniądze miesięcznie wydawane są na ten cel?
4) Dlaczego odśnieżane są następujące drogi: ulica Boczna, ulica Prosta i ulica Produkcyjna w Goleniowskim Parku Przemysłowym, droga do Domastryjewa, Łozienica do drogi 113, droga na Żdżary, droga do Kamienisk, ciągi komunikacyjne na terenie cmentarza komunalnego w Goleniowie, ulica Lipowa w Lubczynie oraz droga gminna w Komarowie, zaś na przykład ulica Letnia w Kliniskach Wielkich lub pozostałe drogi II i III kategorii są zaniedbane pod kątem odśnieżania?

Odpowiedź burmistrza dla radnego Roberta Kuszyńskiego

Ideałem byłoby udzielanie przez Urząd wyczerpujących odpowiedzi, aby po zapoznaniu się z pismem mieć poczucie, że jest się partnerem w zarządzaniu Gminą, a nie wrogiem i przeszkodą, której niestety nie da się usunąć.

W dalszym ciągu nie znamy nazwy firmy, która była odpowiedzialna za zimowe utrzymanie dróg.

(red.)

Dodaj komentarz