Porządek posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Goleniowie w dniu 10 grudnia 2019 r.

1. Sprawy regulaminowe (otwarcie obrad i stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku posiedzenia, zmiany do porządku posiedzenia).

2. Petycja nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 4 w Goleniowie z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zamiaru odebrania nauczycielom wspomagającym dodatku rewalidacyjnego.

3. Petycja nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1 w Goleniowie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zamiaru odebrania nauczycielom wspomagającym dodatku rewalidacyjnego.

4. Skarga mieszkańca Gminy Goleniów z dnia 24 października 2019 r. w związku
z brakiem właściwego oznakowania ul. Kolistej oraz braku jej bieżącego zabezpieczenia i utrzymania.

5. Wniosek Redakcji goleniow.net.pl z dnia 12 listopada 2019 r.

6. Skarga mieszkańca Gminy Goleniów z dnia 02 grudnia 2019 r. na nienależyte wykonywanie zadania własnego gminy oraz naruszenie praworządności przez Burmistrza Gminy Goleniów.

7. Sprawy bieżące i wolne wnioski:
– odpowiedź Burmistrza Gminy Goleniów na wniosek komisji z dnia 21 listopada
2019 r.

8. Zakończenie posiedzenia.

Dodaj komentarz