Rok 2015. Burmistrz Robert Krupowicz wskazuje do Rady Nadzorczej Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. reprezentanta mienia komunalnego w osobie skarbnika Gminy Goleniów Mirosława Guzikiewicza. W tym czasie żona skarbnika jest zatrudniona w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie na stanowisku sekretarza, będąc po burmistrzu, najwyższym rangą urzędnikiem samorządowym.
Sekretarz gminy współpracując z burmistrzem ma zapewnić sprawne działanie urzędu. I pani sekretarz zapewniła,
opracowując dwukrotnie zarządzenie wskazujące jej męża na reprezentanta mienia komunalnego pomimo tego, że ustawa o samorządzie gminnym w art. 24 f wyraźnie tego zabraniała.
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150001515/U/D20151515Lj.pdf

Po ponad dwóch latach “samowoli” sprawą zajęła się Prokuratura, która wprawdzie umorzyła śledztwo w sprawie
przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych lecz treść uzasadnienia zasługuje na szczególną uwagę.
Znamiennym jest fakt, że burmistrz zatrudniając przecież fachowców, których wiedza ze znajomości przepisów
administracyjnych podlega ciągłej weryfikacji, dopiero w styczniu 2018 r. z internetowej publikacji na naszej
stronie goleniow.net.pl dowiedział się, że powołanie skarbnika jest niezgodne z prawem sic!
Była juz pani sekretarz, prywatnie żona skarbnika Gminy nie zauważyła, tak samo jak radca prawny (ściślej mówiąc
adwokat) i burmistrz, że z przepisów prawa wynika negatywna przesłanka do powołania Mirosława Guzikiewicza do Rady Nadzorczej GTBS-u.

Przesłuchiwany Mirosław Guzikiewicz zeznał, ze o istnieniu wady prawnej dowiedział się na początku 2018 r. podczas
zapoznawania się ze zmianami w ustawie o samorządzie gminnym. Biorąc pod uwagę częstotliwość wprowadzania zmian w zapisach ustawy o samorządzie gminnym skarbnik rzadko uzupełniał? swoją wiedzę w tym temacie, nie mówiąc już o byłej sekretarz. Potwierdza to jedynie, że wieloletnia praca w samorządzie nie jest gwarantem znajomości i stosowania obowiązującego prawa w jednostce samorządu terytorialnego.
Znamiennym jest, że i burmistrz R. Krupowicz, i skarbnik M. Guzikiewicz, i sekretarz E. Guzikiewicz dostrzegli wadę prawną w 2018 r. lecz dziwnym trafem nie dostrzegli jej ani w roku 2015 ani w roku 2016.
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19900160095

W załączeniu przedstawiamy Państwu postanowienie znak Prokuratury Rejonowej Ds 1036.2018 z dnia 01 kwietnia 2019 r. – https://goleniow.net//doc/19_12_2019_14_49_33_339.pdf – Szczególnie polecamy aby zapoznać się z tym postanowieniem

Konkludując po co Burmistrz Gminy Goleniów Robert Krupowicz zatrudnia aktualnie trzech prawników, skoro informacje prawne czerpie z naszego portalu goleniow.net.

(red.)

 

P.S. Postanowienie Prokuratury jeszcze wczoraj widniało na stronie BIP urzędu pod tym adresem www.bip.goleniow.pl/unzip/goleniow_21474/19_12_2019_14_49_33_339.pdf , dziś już nie ma . Cenzura zaczyna chyba działać nie tylko na Profilu FB Roberta Krupowicza ale i na stronach urzędu.

Dodaj komentarz