Sesja Nadzwyczajna – Likwidacja stołówek pod znakiem zapytania ?

Dorota Chodyko, Aleksandra Muszyńska, Krzysztof Sypień, Danuta Faryniarz, Mariusz Skakuj, Małgorzata Latka i Robert Kuszyński – to Ci Radni złożyli wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej w sprawie reorganizacji stołówek przedszkolnych w Gminie Goleniów.

Sesja miałaby się odbyć stacjonarnie dnia 17 czerwca o godzinie 16:00 w sali obrad urzędu. Skąd tak niestandardowa godzina ? Otóż, na sesji spodziewać się można obecności przedstawicieli Rada Rodziców, Pracowników, Dyrektorów placówek przedszkolnych, a także reprezentantów organizacji pozarządowych, którzy głośno i wyraźnie pragną wyrazić swój sprzeciw wobec fatalnego przedsięwzięcia Burmistrza Krupowicza celowanego w najmłodszych mieszkańców gminy Goleniów.

Czy Pani Przewodnicząca zwoła obrady ? Czy Burmistrz Krupowicz zdobędzie się na odwagę i pojawi się na sesji … ? Przekonamy się już niebawem.

(red.)

Dodaj komentarz