2 Spotkanie Edukacyjne – co chce ukryć Urząd Gminy?

Finansowanie drugiego Spotkania Edukacyjnego – co chce ukryć Urząd Gminy Goleniów?

O zmaganiach Radnej Danuty Faryniarz, która chciała tylko poznać szczegółową analizę wydatków ponad 50 000 zł na dwudniowe spotkania edukacyjne , pisaliśmy pod tym linkiem.
Odpowiedzi na złożony wniosek udzielił jak na razie tylko Urząd Gminy Goleniów, publikując na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) skany czterech umów i czterech rachunków.

Przypomnijmy – na drugie Spotkania Edukacyjne z kasy Gminy wydano zaledwie(?) 11 600 zł.

Jak się można było spodziewać, umowy w jednej, jedynej części zostały skutecznie zanonimizowane. Jakie tajemnice może zawierać umowa zlecenie zawarta pomiędzy Urzędem Gminy Goleniów, a osobą prowadzącą działalność gospodarczą?

Z udostępnionych przez Urząd Gminy Goleniów dokumentów nie dowiemy się kto był organizatorem drugiego Spotkania Edukacyjnego.
Dowiemy się za to, że:

Piotr Wasyluk otrzymał 4 300 zł za wykład trwający od godz. 13:30 do godz. 14:10 i warsztat przeprowadzony od godz. 14:45 do godz. 15:35,
Marta Młyńska otrzymała 2 250 zł za wykład trwający od godz. 11:30 do godz. 12:10,
Barbara Dubiecka-Kruk otrzymała 2800 zł za warsztat przeprowadzony od godz. 10:40 do godz. 11:30,
Przemysław Staroń otrzymał 2 250 zł za przeprowadzenie od godz. 12:40 do godz. 13:30 „wykładu” dla kadry kierowniczej i nauczycieli.

Link – https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/goleniow_30386/20_07_2023_08_51_58_1794.pdf

Radna Danuta Faryniarz - pierwsza z prawej
Radna Danuta Faryniarz – pierwsza z prawej

I tu mamy „malutki” problem ponieważ w poprzedniej odpowiedzi pani wiceburmistrz A. Jurewicz informowała Panią radną D. Faryniarz, że drugie Spotkanie Edukacyjne odbyło się w ramach obowiązku dotyczącego dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Dla wyjaśnienia – środki organu prowadzącego mogą być przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzeń należnych osobom prowadzącym, ale tylko wtedy, gdy dany podmiot przewiduje doskonalenie zawodowe nauczycieli w ramach swoich zadań statutowych.

Niestety. Nie odnaleźliśmy w Internecie informacji dotyczących posiadanych statutów przez opłacone przez Gminę podmioty. Owszem, owe podmioty są związane z niepublicznymi placówkami doskonalenia nauczycieli, ale same takich placówek nie prowadzą.
Na jakiej zatem podstawie Urząd Gminy Goleniów opłacił prowadzących wykłady i warsztaty z puli przeznaczonej na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli ? Czekamy na wyjaśnienia dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu z Urząd Gminy Goleniów.

I na koniec krótka lista cen kursów dla nauczycieli:

-Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli – bezpłatny czterogodzinny kurs „Dawno i jeszcze dawniej – różne algorytmy mnożenia oraz dzielenia”
-Centrum Szkolenia Efekt – doskonalenie nauczycieli – Czas trwania: 10-40 godz. Cena: od 400 do 1500 zł
-Centrum Rozwoju Nauki i Biznesu Europabiz.pl Sp. z o.o. – Etyka w zawodzie nauczyciela -Czas trwania: 4 godz.
Cena: 120 zł

Więcej informacji pod tym linkiem: https://kursy.edubaza.pl/s/4842/80660-Kursy-dla-nauczycieli-zachodniopomorskie.htm

(red.)

Poprzedni artykuł

Radna Danuta Faryniarz nie składa broni, kolejne „niewygodne pytania”

 

Dodaj komentarz