Jak nam dzisiaj powiedział sam Robert Krupowicz, funkcję jego rzecznika prasowego przestał pełnić Cezary Martyniuk, który obowiązki w tym zakresie wykonywał od około 10 lat. Zastąpiła go Anna Szczerba, która również z goleniowskim magistratem jest związana od kilku lat, aktywnie uczestnicząc w prowadzeniu polityki informacyjnej.

C. Martyniuk nie przestaje być pracownikiem urzędu, pozostając do dyspozycji ( przyp.red. – cokolwiek to znaczy) Wydziału Administracji i Spraw Społecznych. „ – donosił 25.05.2021 r. portal Goleniów Nasze Miasto.

26.05.2021 r. – dzień po medialnych donosach o zastąpieniu C. Martyniuka przez A. Szczerbę, na stronie BIP Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie opublikowane zostało ogłoszenie burmistrza Gminy Goleniów o naborze na wolne stanowisko Inspektora ds. mediów w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu w Biurze Obsługi Interesanta lub pocztą na adres Urzędu w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko inspektora ds. mediów w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie w terminie do dnia 07.06.2021 do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do Urzędu). – http://bip.goleniow.pl/strony/25080.dhtml

Zakres czynności inspektora ds. komunikacji społecznej i inspektora ds. mediów jest w zasadzie identyczny. Z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie nie usunięto zapisów dotyczących zakresu obowiązków inspektora ds. komunikacji społecznej. Do Regulaminu nie wprowadzono zapisów dotyczących zakresu obowiązków rzecznika prasowego i inspektora ds. mediów. Czy naprawdę potrzebne są w Urzędzie co najmniej dwie osoby do organizowania odpowiedzi na krytykę prasową dotyczącą działalności Burmistrza, informowanie opinii społecznej o pracach Burmistrza czy reprezentowanie, w miarę potrzeby, Burmistrza na spotkaniach i podczas oficjalnych wizyt?

Przypomnienie historii.

Nabór na wolne stanowisko inspektora ds. komunikacji społecznej został ogłoszony 28 września 2017 r. – http://bip.goleniow.pl/strony/16678.dhtml

Wymagane dokumenty aplikacyjne przesłało 5 osób.

Komisja Rekrutacyjna w składzie:

  1. Robert Krupowicz – Przewodniczący
  2. Edyta Guzikiewicz – członek komisji
  3. Sylwia Rudnicka – sekretarz komisji

oceniała 4 kandydatów (jedna kandydatka nie zgłosiła się).

W trakcie rozmów kwalifikacyjnych Komisja Rekrutacyjna jako najkorzystniejszą ofertę pracy wybrała ofertę Pana Cezarego Martyniuka, który otrzymał największą ilość punktów (210) .

Oczywiście na wybór nie wpłynął fakt wcześniejszego zatrudnienia przez burmistrza na stanowisku asystenta do spraw komunikacji społecznej Cezarego Martyniuka.

W trakcie pracy na stanowisku inspektora ds. komunikacji społecznej Cezary Martyniuk zaczął być nazywany przez media „rzecznikiem prasowym burmistrza Roberta Krupowicza”.

Robert Krupowicz szukając oszczędności w „napiętym” (?) gminnym budżecie, likwiduje ostatnie działające w gminnych Przedszkolach kuchnie i pozbawia pracy ich obsadę . Ten sam Robert Krupowicz nie ma żadnych obiekcji w doprowadzaniu do przerostu zatrudnienia w będącym na jego usługach „wydziale propagandy”.

W tak pokrętny sposób Robert Krupowicz spełnia swoje obietnice wyborcze i buduje dobre miejsce do życia.

(red.)

 

 

foto. Komentarz FB Behemot

Dodaj komentarz