Każdy kto choć raz odwiedził Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie wie, że jako petent nie ma swobodnego dostępu do biur i wydziałów Urzędu.

Sprawę próbowała wyjaśnić radna Dorota Chodyko.

Na LVI sesji Rady miejskiej złożyła wniosek o następującej treści:

Kolejny wniosek dotyczy odpowiedzi jaką otrzymałam odnośnie przyjmowania interesantów, mieszkańców, obywateli w Urzędzie Gminy Goleniów. Ostatnio mieliśmy na ten temat dyskusję , że jakby Urząd jest zamknięty i pracownicy schodzą do holu po uprzednim umówieniu się i przyjmują interesantów. Ja tu mam odpowiedź, że to absolutnie tak nie wygląda do końca sytuacja. Więc troszeczkę rozjeżdża się nam ta odpowiedź z poprzedniej dyskusji tutaj,a  tym, co otrzymałam „że mieszkańcy, obywatele mogą przeprowadzać swoje rozmowy, rozwiązywać sprawy w poszczególnych miejscach, pokojach”. Także chciałabym, żeby Pan Burmistrz do tego się odniósł, czy faktycznie, ja dzwoniąc do jako obywatel umawiam się i wchodzę do danego pokoju, a nie, że do mnie schodzi pracownik i rozmawiam na jakieś swoje tematy. Chociaż tutaj w tej odpowiedzi wskazana jest informacja przez Panią Zastępcę Burmistrza Anitę Jurewicz, że „pracownicy Urzędu są poinformowani, aby podczas rozmowy zadbać o ochronę danych osobowych oraz tajemnicę spraw wnoszonych przez interesantów”. Proszę Państwa, to jest niemożliwe  w tym holu, gdzie jest skupisko i przejście. Ja dalej twierdzę, że jeżeli nawet pokój 117 jest niewykorzystywany w takim rozumieniu codziennym itd., to tam powinny być zorganizowane stanowiska, czy właśnie przyjmowanie obywateli i rozmowy i pomoc przede wszystkim obywatelowi, żeby mógł usiąść i mógł być załatwiony według jego potrzeb, w taki sposób uważam, a nie na stojąco i w holu.

Odpowiedź na wniosek radnej Doroty Chodyko

Miesiąc wcześniej na LV Sesji Rady Miejskiej radna Dorota Chodyko złożyła wniosek o następującej treści:

Pierwszy wniosek dotyczy dzisiejszej dyskusji na temat zorganizowanej pracy w magistracie. W związku z tym, że pracowników dotyczy tajemnica prosiłabym, żeby pracownicy nie załatwiali spraw obywateli w holu, ponieważ są to sprawy, które często słyszą inni obywatele załatwiający sprawę w kasie, przychodzący, bądź korzystający z Biura Obsługi Interesanta.

Urząd Gminy i Miasta działa m.in. na podstawie Regulaminu Organizacyjnego wprowadzonego zarządzeniem nr 10/2022 z dnia 10 stycznia 2022 r. ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem nr 243/2022 z dnia 26 października 2022 r. i zarządzeniem nr 15/2023 z dnia 17 stycznia 2023 r.

W §1 Regulaminu przeczytamy, że dokument ten określa m.in. zasady funkcjonowania Urzędu.

W §3 przeczytamy, że Urząd działa na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązujących, aktów normatywnych wydawanych przez Radę i Burmistrza, w szczególności Statutu Gminy Goleniów i niniejszego Regulaminu.

W § 52 przeczytamy, że interesanci przyjmowani są w sprawie skarg i wniosków przez dyrektorów wydziałów, kierowników biur, pracowników samodzielnych Urzędu – codziennie, w obowiązującym czasie pracy w Urzędzie.

Konia z rzędem dla tego, kto w dostępnych na stronie BIP Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie dokumentach odnajdzie zapis mówiący o wyznaczeniu w budynku Urzędu miejsc do bezpośredniej obsługi interesantów.

Konia z rzędem dla tego kto znajdzie informacje o potrzebie telefonicznego umawiania się.

Dorzucając do tego wszystkiego upór burmistrza w temacie wywieszonej pod okiennym parapetem gabinetu ukraińskiej flagi (naszym zdaniem nie jest to miejsce godne do eksponowania jakiejkolwiek flagi państwowej), ujawnienie na sesji RM tajemnicy skarbowej i brak poczucia winy, likwidację (pomimo protestów) szkolnych stołówek  i na koniec działania burmistrza w kwestii śmieciowej itd., itp.. Można się poczuć jak za czasów Rzeczypospolitej Obojga Narodów, kiedy szlachcic na zagrodzie był równy Wojewodzie, a lokalni kozaccy watażkowie zamieniali się w kacyków, wprowadzając na ich terenie swoje własne niepisane prawa.

 

(red.)

 

Wyjaśnienie:  Synonim – Kacyk jak podaje Słownik Języka Polskiego to między innymi pejoratywne określenie i potocznie używa się go w stosunku do urzędnika prowincjonalnego sprawującego władzę w sposób samowolny.

 

 

Ciekawy wywiad z naszego archiwum

Ile z tych zapowiedzi zostało zrealizowanych?

 

Dodaj komentarz