Rynek pracy: najbardziej pożądane benefity w 2019 r.

[Warszawa, 23.12.2019 r.] Na przestrzeni tego roku, średnio 46 proc. Polaków było zadowolonych
z wysokości swojego wynagrodzenia – pokazują wyniki badania „Confidence Index” podsumowujące cztery kwartały 2019 r. W ostatnich miesiącach niesatysfakcjonujące zarobki były czynnikiem motywującym do zmiany pracy podobny odsetek ankietowanych (43 proc.). Coraz więcej pracodawców jest świadomych konieczności dostosowania polityki kadrowej do oczekiwań pracowników, aby podnieść konkurencyjność swojej organizacji na rynku pracy. W związku z tym, firmy proponują szereg pozapłacowych dodatków, które mają zwrócić uwagę kandydatów
i przyciągnąć ich do firmy, ale także zatrzymać obecne talenty. Co było dla polskich pracowników najważniejsze w miejscu zatrudnienia i które benefity były najbardziej pożądane w minionym roku?

Niskie zarobki główną przyczyną zmiany pracy w 2019 r.
Koszt nieudanej rekrutacji może wynieść kilkadziesiąt tysięcy złotych, dlatego pracodawcom coraz bardziej zależy na utrzymaniu talentów w firmie. Okazuje się, że zachęcenie pracownika do zostania w organizacji jest bardziej korzystne finansowo niż przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego od początku i wdrożenie nowej osoby. Niesatysfakcjonujące zarobki to jedna z głównych przyczyn rezygnacji z pracy, na którą wskazało niemal 42 proc. ankietowanych w 2019 r. Kolejnymi powodami podjęcia takiej decyzji były brak możliwości rozszerzania umiejętności (58,9 proc.) i ograniczone perspektywy rozwoju zawodowego w obecnym miejscu zatrudnienia (35,6 proc.).
Co za to skutecznie przyciągało kandydatów do firmy?

Atrakcyjne miejsce pracy
– Z podsumowania naszych kwartalnych badań „Confidence Index” wynika, że w miejscu pracy największą uwagę zwracamy na panujące w firmie relacje z przełożonymi i współpracownikami (98 proc.). Istotna jest dla nas również możliwość zachowania work-life balance (93,2 proc.) w miejscu zatrudnienia oraz dostęp do szkoleń (92,2 proc.). Dla niemal 80 proc. respondentów ważne są struktury etyczne firmy oraz jej zaangażowanie w działalność z zakresu CSR (79,4%). 61,5 proc. ankietowanych potwierdziło również, że chciałoby od czasu do czasu pracować zdalnie, a 71% badanych doceniłoby elastyczny czas w jakim może wykonywać obowiązki – mówi Piotr Dziedzic, senior dyrektor w Michael Page.

Najbardziej pożądane benefity
Do najbardziej pożądanych przez Polaków pozapłacowych dodatków należą prywatna opieka zdrowotna (91,2 proc.) oraz ubezpieczenie na życie (78,1 proc.). Spośród szerokiego wachlarzu benefitów, co drugi z nas (54 proc.) ceni także dofinansowanie karnetów na siłownię. 39 proc. respondentów zależy także na otrzymaniu zniżek pracowniczych, a co trzeci (29,2%) chciałby mieć w biurze dostęp do darmowych przekąsek.

Pozapłacowe benefity, które oferują pracodawcy są często uzupełnieniem pensji i mogą stanowić formę podwyżki. Są one tak samo negocjowalną częścią umowy jak wynagrodzenia, czy awans, dlatego warto przełożonemu przedstawić swoje oczekiwania także względem dodatków. Możemy to zrobić na każdym etapie pracy, nawet podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Coraz więcej firm ma szeroki wachlarz ofert, którymi kusi kandydatów. Mogą to być kursy językowe, karnety na siłownię, czy nawet dofinansowania do urlopów. Dzisiejszy rynek pracy jest nastawiony na pozyskiwanie najlepszych talentów, dlatego więcej organizacji wykazuje coraz bardziej propracownicze podejściepodsumowuje Piotr Dziedzic z Michael Page

(red.)

foto : Sebastian Herrmann

Dodaj komentarz