Dyrektor Goleniowskiego Domu Kultury zarządzeniem nr 1/01/2021 z dnia 04.01.2021 r. wprowadził w GDK Regulamin udzielania zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Regulamin ma określać zasady realizacji zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo Zamówień publicznych – i tu zaskoczenie – na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – zamówienia o wartości NIEPRZEKRACZAJĄCEJ równowartości w złotych 130 000 zł.

LINK – http://bip.gdk.goleniow.pl/unzip/goleniow-gdk_125/11_06_2021_18_13_14_regulamin_udzielania_zamowien_publicznych_gdk.pdf

Dlaczego jesteśmy zaskoczeni? Otóż art. 2 ust.1 pkt 1) PZP mówi: “Przepisy ustawy stosuje się do udzielania zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest RÓWNA lub PRZEKRACZA kwotę 130.000 złotych, przez zamawiających publicznych”.

Osoba redagująca Regulamin najprawdopodobniej ma albo problemy z czytaniem ze zrozumieniem albo słabo zna język polski.
Ten “szczególny błąd” jest powtórzony w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Goleniowie – LINK – https://sp3.goleniow.bipdlaszkol.pl/files/38/Regulamin_zam%C3%B3wie%C5%84_publicznych_poni%C5%BCej_kwoty_130_000_z%C5%82.pdf

Niestety. Jednostki organizacyjne Gminy Goleniów na stronach Biuletynu Informacji Publicznej w większości nie publikują Regulaminów udzielania zamówień publicznych lub dostępne Regulaminy są nieaktualne. Przykładem niech będzie Ośrodek Pomocy Społecznej LINK – http://bip.ops.goleniow.pl/strony/126.dhtml

Patrząc na to wszystko nie dziwi fakt nieprawidłowo przeprowadzonych przetargów dotyczących prywatyzacji kuchni przedszkolnych, który został ujawniony przez radnego Roberta Kuszyńskiego podczas ostatniej sesji nadzwyczajnej.

(red.)

 

Dodaj komentarz