Radna Danuta Faryniarz nie składa broni, kolejne „niewygodne pytania”

Radna Danuta Faryniarz nie składa broni i zadaje kolejne „niewygodne pytania” dotyczące finansowania 2 Spotkania Edukacyjnego, które odbyło się w Goleniowie 21 i 22 kwietnia br.

Przyzwyczailiśmy się już, że udzielanie przez Urząd wyczerpujących odpowiedzi, zarezerwowane jest dla wybranych radnych. Pani Danuta Faryniarz do tego grona niestety nie należy, dlatego o wyświetlenie „całej prawdy” musi stoczyć bitwę. I to niejedną.

Tym razem, za „radą” wiceburmistrz Anity Jurewicz, Pani radna skierowała konkretne pytania, do wszystkich dyrektorów placówek edukacyjnych prowadzonych przez Gminę Goleniów.
Czy dyrektorzy placówek edukacyjnych zdecydują się na rzetelne i wyczerpujące odpowiedzi, z przesłaniem skanów umów i faktur?
Poczekamy. Zobaczymy.

Poniżej zamieszczamy treść pytań, jakie radna Danuta Faryniarz skierowała do dyrektorów szkół i przedszkoli.

1. Jakie koszty zostały poniesione przez szkołę/przedszkole na sfinansowanie udziału nauczycieli i dyrektora w 2. Spotkaniu edukacyjnym? Jaki to procent kwoty przeznaczonej na dokształcanie i
doskonalenie nauczycieli w 2023 roku?
2. Z jakimi prelegentami dyrektor szkoły/przedszkola zawarł umowy 1 jakie wypłacił im honoraria? Proszę o kopie/scany tych umów i faktur.
3. Jakie koszty, inne niż honoraria dla prelegentów, zostały poniesione przez szkolę/przedszkole w związku z organizacją 2. Spotkania edukacyjnego? Proszę przesłanie kopii/scanów faktur potwierdzających wydatkowane kwoty.
4. Do jakiej klasyfikacji budżetowej przypisano wszystkie wydatki związane z 2. Spotkaniem edukacyjnym?
5. le osób ze szkoły/przedszkola wzięło udział w 2. Spotkaniu edukacyjnym?
6. Jakie środki na dokształcanie nauczycieli znajdują się jeszcze w budżecie szkoły/przedszkola na realizację potrzeb szkoleniowych zawartych w planie dokształcania nauczycieli do końca roku budżetowego?
7. Czy uczestnicy 2. Spotkania edukacyjnego otrzymali od organizatorów dokument potwierdzający uczestnictwo w tej formie doskonalenia? Proszę o kopię/scan Zaświadczenia lub Certyfikatu.
3. Jaki byk udział szkoły/przedszkola, zaangażowanie i wkład organizacyjny w przygotowaniu 2. Spotkania edukacyjnego? Na czym on polegał?
Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisma.

 

Pytania zadane wcześniej w tej kwestii publikowaliśmy pod tym linkiem

Źródło pisma radnej

Proszę mieć na uwadze, że dyrektorem Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie jest:
businesswoman,ekspert, doradca, konsultant ds. przestrzeni edukacyjnej,autorka książki „W szkole wcale nie chodzi o szkołę”,
współautorka poradnika ORE dla dyrektorów i nauczycieli,  książki „Za progiem. -Jak rozwija się dziecko i co z tego wynika dla nauczyciela IV kl.”,
współtwórczyni „Niezbędnika Dyrektora Szkoły”, wizjonerka, trenerka, angażujący przywódca wspierający rozwój szkół i przedszkoli od diagnozy po wdrożenia nowoczesnych rozwiązań,
specjalista ds. Programowych i współpracy z klientami w NODN „Sensor”, którego działalność finansowana jest z opłat wnoszonych przez uczestników szkoleń lub placówki,w których są oni zatrudnieni oraz środków uzyskiwanych ze zleceń od instytucji i organizacji.

 

(red.)

Wcześniejszy artykuł

Goleniów. Anonimowi darczyńcy karmią nauczycieli?

Dodaj komentarz