Rozpoczął się próbny egzamin ósmoklasisty

Dziś, 17 marca rozpoczęły się próbne egzaminy ósmoklasisty, które potrwają do 19 marca. Od godz. 9:00 uczniowie mierzyli się z zadaniami z języka polskiego. W czwartek – egzamin z matematyki, a w piątek – z wybranego języka obcego. Materiały do przeprowadzenia egzaminu z języka polskiego z systemu informatycznego pobrało 88 proc. szkół podstawowych. Wiele z nich skorzystało również z materiałów z serwisów okręgowych komisji egzaminacyjnych dla dyrektorów szkół.

Próbny egzamin ósmoklasisty to przygotowanie do egzaminów majowych. Jeśli sytuacja epidemiczna będzie stabilna, nie przewidujemy zmian w zakresie terminów tego egzaminu.

Przypomnijmy, że przepisy dotyczące przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w 2021 r. były gotowe już 16 grudnia 2020 r. Konsekwentnie realizujemy harmonogram przeprowadzania egzaminów przyjęty już w październiku 2020 r.

Egzaminy w roku szkolnym 2020/2021

W 2021 r. egzaminy zostaną przeprowadzone na podstawie zawężonego zakresu wymagań podstawy programowej. Ta jednorazowa zmiana spowodowana jest analizą ubiegłorocznych egzaminów i bieżącą sytuacją epidemiczną. Decyzja o zastosowaniu prostszej formuły i jasno określonych wymagań egzaminacyjnych oraz organizacji szkoleń dla nauczycieli była znana już w grudniu 2020 r.

Harmonogram testów diagnostycznych

Egzaminy próbne dla uczniów klasy VIII potrwają do 19 marca br. Arkusze próbne będą zamieszczane zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez CKE każdego dnia o godzinie 9:00 na stronach internetowych MEiN, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Egzaminy próbne mogą być przeprowadzane stacjonarnie w pełnym reżimie sanitarnym lub zdalnie. Test diagnostyczny to informacja dla uczniów i nauczycieli, które wiadomości i umiejętności zostały już opanowane w stopniu zadawalającym, a które wymagają jeszcze doskonalenia. Z tego powodu rekomendujemy, aby nauczyciele nie wystawiali z tych testów ocen cząstkowych. Należy pamiętać, że egzaminy próbne są dobrowolne dla ucznia.

Do egzaminu ósmoklasisty w 2021 r. przystąpi ponad 360 400 uczniów. Wszyscy rozwiążą zadania z języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego nowożytnego.

Największa grupa ósmoklasistów – ponad 96,5% – wybrała egzamin z języka angielskiego. Niecałe 3% przystąpi do egzaminu z języka niemieckiego, a niespełna 0,5% – do egzaminu z pozostałych języków (francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego albo włoskiego).

Wytyczne sanitarne

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych.

Opracowany dokument został podzielony na sześć sekcji, w których kolejno przedstawiono takie kwestie jak m.in. środki bezpieczeństwa i ochrony osobistej, sposób postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u nauczyciela lub u zdającego czy wytyczne dotyczące możliwych modyfikacji w sposobie przeprowadzania egzaminu.

Dokument zawiera wiele wytycznych, z których część musi być wdrożona obligatoryjnie, a część ma formę rozwiązań możliwych do zastosowania. To z nich dyrektor szkoły, ośrodka lub placówki wybiera te, które można wprowadzić w danej jednostce.

Wytyczne znajdują się na stronie CKE oraz MEiN.

Więcej informacji dotyczących egzaminów można znaleźć na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Dodaj komentarz