W październiku br. przy Promenadzie nad Iną w okolicach mostu na ul. Szczecińskiej zamontowano pierwszy goleniowski “Ptasi Bufet”.

Jak czytamy na gminnym Facebook-u – “Ptasi Bufet” to urządzenie, z którego po wrzuceniu dwuzłotowej monety otrzymujemy zdrową, odpowiednio dobraną porcję karmy dla ptaków, którą należy następnie wysypać na brzegu rzeki.

Cała idea oraz projekt owego bufetu zainteresował radną Aleksandrę Muszyńską – Popielarczyk, która złożyła wniosek o udzielenie informacji w tej sprawie. Radna w swym wniosku stawia kilka zasadnych pytań:

1. Kto jest inicjatorem Ptasiego Bufetu i jego właścicielem odpowiedzialnym za serwis urządzenia?
2. Kto sfinansował urządzenie dozowania ptasiej karmy i jaki był tego koszt?
3. Czy umieszczenie urządzenia na skarpie, związanego z gruntem wymagało uzyskania pozwolenia na budowę czy jedynie zgłoszenia na roboty nie wymagające pozwolenia oraz czy Gmina Goleniów wydała zgodę na umieszczenia na swojej nieruchomości tego urządzenia?
4. Czy urządzenie posiada atest dopuszczający do użytkowania oraz czy jest bezpieczne dla użytkowników?
5. Kto dysponuje środkami pieniężnymi za udostępniona karmę (opłata 2 zł za karmę), gdzie środki są ewidencjonowane i czy jest to informacja upubliczniona?
6. Czy dokarmianie ptactwa w przedmiotowym miejscu nie jest w sprzeczności z potrzebą utrzymania porządku na terenie miasta oraz czy pod kątem bezpieczeństwa użytkowników tego urządzenia jest to dobre miejsce z uwagi na istniejącą skarpę?

Czekamy na odpowiedz z magistratu …

Efekty pracy Straży Miejskiej

Kamila Chilkiewicz- Piwowarska

Dodaj komentarz