Czy opieszałość w wydawaniu decyzji i załatwianiu spraw w goleniowskim starostwie to standard ? Wygląda na to, że tak.

Jak wynika z pisma skierowanego przez gminnego kierownika biura ochrony środowiska – Pana Konrada Nowaka – do starostwa w Goleniowie, w dniu 01.09.2021r. został złożony wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew z terenu działki drogowej nr 40/4 położonej w obrębie geodezyjnym nr 1 miasta Goleniów.

Chodzi o wycinkę drzew stwarzających zagrożenie, zlokalizowanych przy ul. Wojska Polskiego w Goleniowie.

Mimo wniosku złożonego 9 miesięcy temu, do dnia dzisiejszego starostwo nie wydało żadnej decyzji w przedmiotowej sprawie.

Może czas aby Pan Starosta pogonił do roboty swoich pracowników ? Jednak najpierw ktoś musiałby pogonić do roboty jego samego.

Kamila Chilkiewicz – Piwowarska

Dodaj komentarz