Ekologia, biopaliwa, wodór, wiatraki na morzu to najczęściej wymieniane słowa w tym roku w gospodarce. O tym jak ma wyglądać ekologia na terenach wiejskich dyskutowali uczestnicy międzynarodowej konferencji “Energetyka, Środowisko, Rolnictwo”, która odbyła się w Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie. 
na zdjęciu Artur Balazs
Udział w niej wzięli szefowie resortu rolnictwa, eksperci z Polski i Węgier, a także politycy różnych opcji. – To debata o wyzwaniach energetycznych, jakie czekają polską wieś. Musimy mówić o rozwoju ale także do szacunku mieszkańców wsi. Cieszy mnie udział gości z Polski oraz z Węgier – mówił Artur Balazs. 
Zarówno Polska jak i Węgry mają podobnie niski współczynnik emisji gazów cieplarnianych, odpowiednio 2,1 tys./ha i 1,4 tys./ha. Wyzwaniem jest natomiast by zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej w każdym kraju UE do 2030 roku, 40% wytwarzanej energii pochodziło ze źródeł odnawialnych. Jak podkreślali paneliści w bilansie energetycznym będzie maleć udział paliw kopalnych, a ich miejsce będą zajmować źródła odnawialne. Zaznaczono, że dobrym kierunkiem jest samodzielne wytwarzanie energii na własne potrzeby, a to jest możliwe właśnie przy wykorzystaniu OZE. Nowoczesne rolnictwo produkuje potrzebuje dronów do nadzoru jak i analizy efektywności wykonanych prac. Poldrone z Gniezna pracuje wspólnie z organizacjami rolniczymi nad wykorzystaniem drona w kształcie skrzydła do potrzeb rolników. 
Według ekspertów sektor energetyki będzie rozwijał się w kierunku energii rozproszonej – biogazu, elektrowni wodnych czy biomasy. W tym ostatnim przypadku zaznaczono, że konieczne jest by wiedzieć skąd dana biomasa został pozyskana, by nie doprowadzać do takiej patologicznej sytuacji, w której surowiec do wytwarzania biomasy pochodzi z drewna wycinanego w puszczy amazońskiej.
Jednym ze sposób na pozyskanie zielonej energii jest wodór z bioodpadów. Taką wizję przedstawia Polska Grupa Wodorowa z Gniezna. Do produkcji wodoru w ten sposób zminimalizowane jest zużycie w porównaniu z procesem elektrolizy. Samorządy pozbywają się problemu odpadów a otrzymują zieloną energię, którą można zagospodarować na miejscu. 
Przedsiębiorcy z sektora OZE stawiają m.in. na tworzenie farm fotowoltaicznych, pozyskiwanie energii z wiatru – elektrownie wiatrowe czy wody – elektrownie wodne. Jest też potencjał na wykorzystanie w większym stopniu energii z biogazu. Jak podkreślali paneliści za rozwojem odnawialnych źródeł energii muszą pójść inwestycje w sieci dystrybucyjne. Bez tego nie będzie można wykorzystać w szerokim zakresie wytworzonej energii. – Polska ma bardzo dobre relacje gospodarcze z Niemcami co jest dla nas ważne na pograniczu. Jednak musimy budować partnerstwa ze Skandynawią a także z południowymi sąsiadami w tym Węgrami. Oparcie się na relacjach z jednym partnerem w biznesie jest bardzo ryzykowne – zwraca uwagę Łukasz Szeląg, członek Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.
Artur Balazs w trakcie konferencji zwrócił uwagę na możliwość powrotu do międzynarodowego połączenia kolejowego ze Świnoujścia do Budapesztu.
(red.)

Dodaj komentarz