Jak poinformował Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki dnia 02.03.2023r., został ogłoszony nabór wniosków na dofinansowanie inwestycji poprawiających bezpieczeństwo pieszych, dla samorządów województwa zachodniopomorskiego. Wysokość środków przeznaczonych na ten cel to: 37. 679. 695 zł.

Dotację w wysokości od 50% do 80% kosztów inwestycji mogą uzyskać gminy, powiaty i miasta na prawach powiatów, w szczególności na budowę, przebudowę lub remont:
– dróg dla pieszych
– dróg dla pieszych i rowerów
– dróg dla rowerów
– przejść dla pieszych
– przejazdów dla rowerów
– peronów przystankowych wraz z dojściami do tych peronów

Szczegółowe informacje i zasady naboru znajdują się na stronie internetowej Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki. Termin naboru upływa 03 kwietnia 2023r. 

Czy nasze samorządy mają zamiar złożyć wnioski ? Na które inwestycje postawią ?

Do tematu wrócimy …

Gdzie stanie pomnik ? Mieszkańcy zdecydują !

(red.)

Dodaj komentarz