Jak dowiadujemy się z tak zwanych kuluarów w Urzędzie Starostwa Powiatowego w Goleniowie szykuje się administracyjny paraliż. Wszystko jest pokłosiem braku porozumienia na linii Starosta – Pracownicy.

Przypomnijmy, iż pracownicy po przyznaniu Starostom bardzo dużych podwyżek – 100 % dotychczasowych zarobków –  złożyli petycję w której wyrazili swoje żądania odnośnie wzrostu pensji. Pod petycją podpisało się około 100 osób.

Niestety, mino galopującej inflacji, włodarze nie przychylili się do próśb urzędników.

Nie widząc innego rozwiązania coraz bardziej zdesperowani pracownicy chcą posunąć się o krok dalej i masowo się rozchorować. Może gdy petenci będą wściekli z powodu braku rozpatrzenia wniosku w terminie, wstrzymaniem procedur postępowania sprawy czy zwykłą niemożnością rejestracji pojazdu, Panu Staroście zapali się lampka.

Na marginesie wskażemy jedynie, iż nikt inny jak sam Pan Donald Tusk – którego w ubiegły piątek tak bardzo członkowie platformy obywatelskiej ugaszczali w ogrodach J.F DUET – niedawno wykrzykiwał, iż w obecnej sytuacji  pracownicy samorządowi najniższego szczebla powinni otrzymać minimum 20 % podwyżkę.

Czy Pan Starostwa powinien posłuchać swojego wodza ?

Pracownicy Starostwa – chcą wyższych pensji

red. Kamila Piwowarska

Dodaj komentarz