To historyczne wydarzenie zostało ogłoszone po wyłonieniu wykonawcy zadania pod nazwą „Rewitalizacja Miasta Nowogard – zagospodarowanie Placu Wolności: kolejny etap”.

27 grudnia 2023 roku został wyłoniony wykonawca, a najniższą ofertę złożyła firma Gorbud Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo zobowiązało się do przeprowadzenia prac remontowych w ciągu 10 miesięcy, oferując koszt w wysokości 4 mln 900 tys. zł. To niezwykłe osiągnięcie, biorąc pod uwagę, że kolejna oferta wynosiła ponad 12 mln zł.

Mimo entuzjazmu związanego z przyznaniem zadania, pojawia się pewne wyzwanie finansowe. Zabezpieczona w budżecie kwota na tę inwestycję to 4 mln 200 tys. zł, co oznacza, że brakuje blisko 700 tys. zł (w tym 55 tys. zł na zatrudnienie inspektora nadzoru). Jednak dzięki wsparciu Rządowego Funduszu „Polski Ład” burmistrza Roberta Czapli, pozyskane zostały dodatkowe środki w wysokości blisko 4 mln zł, a planowany wcześniej wkład własny to 263 tys. zł i 38 gr.

Zaplanowano sesję Rady Miejskiej na dziś tj. 9 stycznia o godzinie 15.00, na wniosek burmistrza Roberta Czapli. Podczas sesji radni omówią jedyny wniosek, dotyczący zabezpieczenia w budżecie Gminy na rok 2024 brakującej kwoty na realizację długo oczekiwanego remontu Placu Wolności, który ma się stać wizytówką miasta.

Co dokładnie przewiduje projekt?

Zakres prac obejmuje szeroką gamę działań, począwszy od robot rozbiorowych związanych z likwidacją nawierzchni, krawężników, chodników, jezdni, parkingów, aż po elementy małej architektury. Projekt przewiduje także adaptację istniejących elementów, takich jak przełożenie nawierzchni na nowym parkingu, przebudowę nawierzchni drogowej wjazdowej, modernizację chodnika w pasie drogowym, zmianę lokalizacji masztów flagowych.

W ramach nowych elementów zagospodarowania planuje się zmianę ukształtowania terenu, budowę nawierzchni placu, chodników i dróg, budowę fontanny, montaż elementów małej architektury oraz zaleceń dotyczących gospodarki drzewostanem, nasadzeń z drzew, krzewów i pnączy ozdobnych.

Projekt elektryczny obejmuje demontaż istniejącego uzbrojenia terenowego, budowę nowej linii kablowej oświetlenia, szafy przyłączeniowej sterującej oświetleniem placu, szafy przyłączeniowej zasilającej oświetlenie choinki na placu, a także montaż lamp parkingowych i słupów oświetleniowych latarni.

W ramach projektu drogowego i sanitarnego przewidziano likwidację starej nawierzchni drogi wewnętrznej, parkingów i chodników, budowę nowej nawierzchni jezdni, odwodnienie nowej nawierzchni drogi, modernizację kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej, a także demontaż istniejącej kanalizacji deszczowej.

To zaledwie fragment planu, którego realizacja z pewnością wpłynie na atrakcyjność Placu Wolności i uczyni go wizytówką Nowogardu. Bądźmy świadkami tych znaczących zmian i wspólnie śledźmy rozwój sąsiedniego miasta.

Być może nadejdzie jeszcze czas, że zmiany w Nowogardzie obejmą nie tylko wizerunek miasta, ale również mentalność miejskich urzędników. Aby uzyskać jakiekolwiek szersze informacje na temat inwestycji, które nie są przecież, a raczej nie powinny być tajne przez poufne, urzędnicy odsyłają bezpośrednio do Burmistrza i nie udzielają informacji.

Znając życie, postępowanie urzędników rodem z PRL nie zmieni się długo w Nowogardzie,  tak samo jak stojący przy tym placu pomnik Braterstwa Broni Polsko-Radzieckiej. Jeden z niewielu pozostałych w Polsce symboli czerwonego najeźdźcy i okupanta z ZSRR.

Jak informuje Telewizja Polska  –  ” Jest ostateczna decyzja Instytutu Pamięci Narodowej. Kolejny symbol komunizmu zniknie z przestrzeni publicznej w regionie. Sowiecki monument w centrum Nowogardu ma zostać usunięty do 15 marca (2024 przyp. red. ). Chyba że władze miasta odwołają się od tej decyzji

Pomnik odsłonięto w 1972 roku dokładnie 7 listopada w 55. rocznicę „Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej”. Odsłaniała go sowiecka generalicja, nadając mu nazwę Braterstwa Broni Polsko-Radzieckiej. Po upadku komunizmu usunięto gwiazdę z hełmu żołnierza, a na pomniku umieszczono tablicę z napisem: „Kombatantom Rzeczypospolitej Polskiej”.

Znając życie , ta pochwała ruskiego miru będzie nadal straszyć mimo rewitalizacji.

 

Janek Ai /Andrzej Bugajski

 

foto : Strona Gminy Nowogard

 

Inny ciekawy artykuł

 

Dyżury Aptek w świetle nowych przepisów

Dodaj komentarz