W Maciejewie rozpoczęły się prace związane z przebudową drogi gminnej. Wykonawcą robót jest firma ze Stargardu, która zrealizuje inwestycję zgodnie z planem. W ramach prac drogowych przewidziana jest przebudowa odcinka drogi o długości 258 m, wraz z budową chodnika oraz przebudową oświetlenia ulicznego. W ramach inwestycji zostanie wykonana jezdnia na odcinku drogi o długości 120 m.

Równolegle do prac związanych z przebudową drogi prowadzone są prace geodezyjne, które mają na celu uporządkowanie granic przebiegu pozostałego odcinka drogi. Po zakończeniu prac geodezyjnych zostanie opracowana dokumentacja projektowa na pozostały odcinek drogi.

Koszt przebudowy wyniesie 532 331,53 zł, z czego 501 798,54 zł to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przewidziane dla miejscowości, gdzie funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Warto podkreślić, że inwestycja ta ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i pozostałych uczestników ruchu drogowego.

Prace związane z przebudową drogi gminnej w Maciejewie to kolejna inwestycja realizowana w ramach działań mających na celu rozwój i modernizację infrastruktury w gminie.

foto : Gmina Maszewo

 

(red.)

 

 

Inny podobny artykuł

Trzy miejscowości z dostępem do czystej wody

 

 

 

Dodaj komentarz