Fundusz Solidarnościowy – pomoc osobom z niepełnosprawnościami i ich rodzinom

„Opieka wytchnieniowa” oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” to rządowe programy dzięki którym gminy i powiaty mogą wspierać osoby niepełnosprawne oraz ich rodziny i opiekunów.

Wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki podpisał umowy z samorządami, którym przyznano dotacje w ramach obu programów. 

Wsparcie dla opiekunów osób niepełnosprawnych 

Z programu „Opieka wytchnieniowa” do 29 gmin i 3 powiatów trafi blisko 1,5 mln zł. Z dotacji z budżetu państwa samorządy organizują wsparcie w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa dla rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności i orzeczeniami równoważnymi.

– Opiekunowie osób z niepełnosprawnościami nierzadko sami potrzebują wsparcia, by odpocząć, zregenerować się lub zająć się własnymi sprawami – mówi wojewoda Zbigniew Bogucki. – Środki, które przekazujemy samorządom służą dofinansowaniu usługi opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością, ośrodku wsparcia lub innym miejscu wskazanym przez uczestnika programu.

Usługa opieki wytchnieniowej może również polegać na pomocy osobie niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów czasowo nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

 

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Z programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 do samorządów trafi dotacja w wysokości ponad 4 mln zł. Dofinansowanie do usług asystentów osób niepełnoprawnych otrzymają 33 gminy i 5 powiatów.

Zadaniem asystentów osobistych jest wspieranie dzieci poniżej 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osób niepełnosprawnych, które potrzebują stałej opieki lub w wykonywaniu codziennych czynności i podejmowaniu aktywności społecznej.

– Asystenci osobiści to nieocenione wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami nie tylko w codziennych czynnościach. Często są „oknem na świat” – pomagają w wyjściu, powrocie oraz w dojazdach np. na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne, do kin, teatrów, na wydarzenia kulturalne lub przy załatwianiu spraw urzędowych – mówi wojewoda Zbigniew Bogucki.

(red.)

Dodaj komentarz