Na wczorajszej Sesji Rady Miejskiej w Goleniowie przewodniczący Komisji Rewizyjnej w prostych, żołnierskich słowach przekazał następująca informację – burmistrz nie zgadza się na przeprowadzenie bezpośredniej kontroli w gminnej Spółce i wysyła członków Komisji do jedynego pracownika Biura Nadzoru Właścicielskiego kierownika Jerzego Wysockiego.

 

 

Przypomnijmy orzeczenie Naczelnego Sadu Administracyjnego, o którym prawdopodobnie nie słyszał(?) radca prawny urzędu Jakub Cieślicki.

W orzeczeniu z 12.03.2019 r. I OSK 657/19, Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że:

„Spółki prawa handlowego, których jedynym właścicielem jest gmina, mają szczególny charakter, ponieważ podstawowym celem ich powołania (utworzenia) jest realizacja określonych zadań gminy (art. 9 ust. 1 u.s.g.), a nie przynoszenie zysku. Dlatego też przepisy ustawy o samorządzie gminnym w odniesieniu do tych spółek są przepisami szczególnymi w stosunku do przepisów kodeksu spółek handlowych. To zaś uzasadnia kompetencje kontrolne rady gminy nad tego rodzaju spółkami, ponieważ rada gminy musi posiadać kompetencje kontrolne w stosunku wszelkich jednostek organizacyjnych, za pomocą których gmina realizuje spoczywające na niej zadania. Przekazanie zadań do spółki nie może bowiem oznaczać wyjęcia ich spod kontroli rady. Z tego względu spółki, których jedynym właścicielem jest gmina, niewątpliwie mieszczą się w pojęciu „gminnych jednostek organizacyjnych”, pomimo tego, że posiadają odrębną od gminy osobowość prawną”.

Zgodnie z umową Spółki z 05 grudnia 1997 r. założycielem Spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej jest Rada Miejska, zaś sama Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego użyteczności publicznej pod nazwą: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Goleniowie.

Gmina jako kapitał wniosła do Spółki m.in. wkład niepieniężny w postaci użytkowania przez Spółkę przez okres 25 lat od dnia podjęcia uchwały
a) węzła cieplnego przy SP nr 4
b) węzła cieplnego przy SP nr 5
c) węzła cieplnego przy Przedszkolu nr 5 na ul. Pocztowej
d) węzła cieplnego w UGiM w Goleniowie
e) przyłącza w UGiM w Goleniowie.

Podpowiadamy Komisji Rewizyjnej –Zgodnie z tą umową,  Rada Nadzorcza PEC składa Zgromadzeniu Wspólników (czytaj burmistrzowi) pisemne coroczne sprawozdania z wyników badań:

  • bilansu oraz rachunku zysków i strat
  • sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków.

 

Jaki finał znajdzie sprawa kontroli gminnych Spółek? Czas pokaże. Aczkolwiek utrudnianie Pracy Komisji Rewizyjnej jest jawnym uniemożliwianiem sprawowania nadzoru nad jednostką gminną, której właścicielem są mieszkańcy naszej gminy

 

(red.)

 

Inny ciekawy artykuł

 

Goleniów nie wykorzystuje swoich szans – Wojewoda Zbigniew Bogucki

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz