Niemal milion dzieci zgłoszonych do programu „Dobry start” w niespełna tydzień

1 lipca ruszył nabór wniosków do tegorocznej edycji programu, a według stanu na 6 lipca zgłoszono już około 950 tysięcy dzieci. W analogicznym okresie roku poprzedniego było to zaledwie ok. 30 proc. tej liczby. To pokazuje jak ważny dla Polaków jest program „Dobry start” oraz jak szybko i sprawnie korzystają z cyfrowej obsługi systemu.

Rok 2021 przyniósł zmiany w programie, od teraz wnioski o świadczenie można składać tylko w formie elektronicznej, obsługą całego procesu zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a wypłata środków obywać się będzie wyłącznie na rachunki bankowe.

Wprowadzona zmiana jest odpowiedzią na naturalnie zachodzące zmiany zachowań samych wnioskujących. W przypadku świadczenia „Dobry start” w 3 ostatnich naborach wniosków procent tych złożonych elektronicznie wzrósł z 48 proc. w 2018 roku do 72 proc. w roku 2020 (2,28 mln z 3,19 mln).

Bankowość elektroniczna nadal kanałem pierwszego wyboru

Podobnie jak w poprzednich latach zdecydowana większość wnioskujących składa dokumenty poprzez bankowość elektroniczną (ok. 71 proc.), w drugiej kolejności rodzice wybierają platformę PUE ZUS (ok. 21 proc.), na trzecim miejscu stawiają portal Empatia (ok. 8 proc.).
W roku poprzednim proporcje te rozkładały się podobnie.

Duże zainteresowanie już od pierwszego dnia

Po niespełna tygodniu już niemal 1 milion z 4,5 miliona dzieci zostało zgłoszonych do świadczenia w tegorocznej edycji programu Dobry start. Biorąc pod uwagę fakt, że czas na przesłanie formularzy jest do końca listopada to świetny wynik.

Najbardziej zmobilizowani rodzice zamieszkują województwa mazowieckie, śląskie, wielkopolskie, pomorskie.  W tych województwach już pierwszego dnia, liczba wniosków przebiła 20 tysięcy.

Statystyki pokazują, że zmiana w programie „Dobry start”, którą wprowadziliśmy jest krokiem w dobrym kierunku i odpowiedzią na realne potrzeby współczesnych rodziców – powiedziała Marlena Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej i dodała– Weszliśmy tym samym już na dobre na drogę digitalizacji usług społecznych i będziemy nią podążać.

Kto może złożyć wniosek?

O świadczenie „Dobry start” mogą wnioskować wszystkie rodziny bez względu na dochód.

Wniosek składa rodzic:

  • jeśli dziecko nie mieszka z obojgiem rodziców – wniosek składa ten rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem,
  • jeśli dzieckiem opiekuje się równocześnie oboje rodziców, to świadczenie otrzyma ten, kto pierwszy złoży wniosek,
  • gdy drugi rodzic złoży wniosek o świadczenie po innym rodzicu, ZUS ustali, kto sprawuje opiekę na dzieckiem.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek online, tak jak w poprzednich latach, można złożyć:

  • przez bankowość elektroniczną
  • portal Emp@tia
  • PUE ZUS

Wnioski można składać do 30 listopada br.

Złożenie wniosku do końca sierpnia gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to środki trafią do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

(red.)

Dodaj komentarz