Jak mówi stare porzekadło statek tonie szczury uciekają pierwsze. I trzeba powiedzieć coś w tym porzekadle jednak jest.
Po ostatnim zamieszaniu z blokiem przy ul. Kościuszki Prezes spółki z o.o. “Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego” (GTBS) Magdalena Miklaszewska złożyła rezygnację z pełnionej funkcji i aktualnie jest Prezesem do czasu ukończenia się Jej okresu wypowiedzenia.

Z nieoficjalnych źródeł wiemy, że podobna sytuacja zaistniała w spółce Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w skrócie PGK , gdzie Prezes Andrzej Cieśliński złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska i aktualnie wypoczywa w górach. Być może wpływ na ten fakt miała zapowiedziana kontrola w siedzibie spółki przez Najwyższą Izbą Kontroli w skrócie NIK oraz kontrolę radnych z opozycji i zapowiedziany audyt?

Czyżby statek tonął w zastraszającym tempie i szczury zaczęły się ewakuować?  Czas pokaże . Jak się wydaje kapitan  tego statku  już jest poza burtą, trzymając się jedna ręką szuka koła ratunkowego, bo na żadną szalupę liczyć nie może.

Żona Pana Burmistrza Monika Krupowicz poinformowała na  Facebook, że planowany urlop Pana burmistrza ma zakończyć się w przyszły wtorek.

Mimo iż , Gazeta Goleniowska poinformowała o jednodniowej nieobecności

(red.)

Dodaj komentarz