Dzisiaj po raz pierwszy w historii Gminy Goleniów, wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej – online, które będzie transmitowane na żywo.

W wyniku rozprzestrzeniania się pandemii Covid Rada Miejska będzie od dziś obradować w Komisjach i na Sesjach zdalnie. Posiedzenia będą transmitowane i udostępniane na kanale YT Gminy Goleniów. Po pierwszej informacji o przejęciu nowej formy posiedzeń, wystąpiliśmy jako redakcja z prośbą do Biura Rady Miejskiej o udzielenie nam informacji, w jaki sposób obrady będą relacjonowane. W pierwszej chwili nie udzielono nam odpowiedzi, gdyż dla celów posiedzeń, Gmina zakupiła nowe oprogramowanie, a informatycy byli na etapie szkolenia. W dniu wczorajszym uzyskaliśmy informację o formie i źródłach udostępniania transmisji.

 

Ponieważ Gmina Goleniów celowo usunęła zawartość Video z posiedzenia tej komisji i robi tak ze wszystkimi posiedzeniami komisji, które odbywają się online , udostępniamy państwu ten materiał wideo.

 

Dziś o godz. 15.30 odbędzie się pierwsze posiedzenie w nowej formie tj. wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej, poniżej przedstawiamy.

 

Porządek posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej w Goleniowie w dniu 17 listopada 2020 r.

1. Sprawy regulaminowe (otwarcie obrad i stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku posiedzenia, zmiany do porządku posiedzenia).

2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Goleniów z organizacjami pozarządowymi na rok 2021.

3. Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat na obszarze gminy Goleniów.

4. Projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów w obrębie geodezyjnym Podańsko.

5. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 r.

6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2020-2030.

7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

8. Zakończenie posiedzenia.

 

 

Zapraszamy do oglądania zważywszy na dwa istotne punkty tego posiedzenia punkt 3 i 5.

 

A.B.

Dodaj komentarz