17 Ekopracowni w tym dwie trafią do naszego powiatu.

Nowe miejsca do poznawania fascynującego świata nauki powstaną w kolejnych 17 szkołach naszego regionu. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na Eko-pracownie przekaże ponad 1 mln zł. Umowy dofinansowania – w imieniu Marka Subocza – Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie przekazała Joanna Grab – Zastępca Prezesa Zarządu Funduszu.

W uroczystości wzięli udział: Artur Szałabawka – Poseł na Sejm RP oraz przedstawiciele gmin i szkół, w których zostaną stworzone pracownie.

Powiat Goleniowski reprezentował Starosta Tomasz Stanisławski
Powiat Goleniowski reprezentował Starosta Tomasz Stanisławski

.

Dzięki dofinansowaniu z Funduszu w ramach programu Ekopracownia – Zielone serce szkoły dzieci i młodzież z naszego regionu będą mogły w przystępny sposób poznawać tajniki przedmiotów ścisłych oraz uczyć się o ochronie przyrody i zielonej energii. Środki z WFOŚiGW w Szczecinie mogą zostać przeznaczone na przykład na zakup: sprzętu laboratoryjnego, zestawów pomiarowych, odczynników chemicznych, pomocy dydaktycznych, gier, filmów, czasopism, książek, sprzętu komputerowego i fotograficznego, urządzeń wielofunkcyjnych oraz wyposażenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych (w tym tablic informacyjnych i interaktywnych).

Projekt budowy nowoczesnych ekopracowni w szkołach, realizowany przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, ma na celu kształtowanie postaw proekologicznych oraz zwiększenie świadomości ekologicznej młodego pokolenia w zakresie: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Nowoczesna edukacja ekologiczna powinna wzmacniać naturalną ciekawość świata. Stwarzać okazję do poznawania i przeżywania, obserwowania oraz działania. Wierzymy, że nauka w nowoczesnych ekopracowniach przyczyni się do wzrostu zainteresowania przyrodą, a dla wielu uczniów okaże się też wstępem do realizacji ambitnych inicjatyw podejmowanych w trosce o klimat i środowisko

tłumaczy minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

W samym Szczecinie powstanie 6 Ekopracowni. Dwie zlokalizowane będą w Wolinie, kolejne w Stargardzie, Starej Dąbrowie, Przelewicach, Lipianach, Węgorzynie, Międzyzdrojach, Dobrej, Goleniowie i Nowogardzie. Łączna kwota przyznanego dofinasowania na 17 ekopracowni wynosi 1 043 230,55 zł.

.
Dwie z 17 nowych Ekopracowni  powstaną w naszym powiecie

.

 

Lp.

Wnioskodawca

Szkoła

Kwota dofinansowania

1

Gmina Nowogard

II Liceum Ogólnokształcące w Nowogardzie

49 500,00 zł

2

Powiat Goleniowski

Zespół Szkół nr 1 w Goleniowie

75 000,00 zł

3

Gmina Międzyzdroje

Szkoła Podstawowa nr 2 im. prof. Władysława Szafera w Wapnicy

75 000,00 zł

4

Powiat Kamieński

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie

50 000,00 zł

5

Gmina Wolin

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Krzywoustego w Wolinie

50 000,00 zł

6

Gmina Dobra

Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Dobrej

50 000,00 zł

7

Gmina Węgorzyno

Szkoła Podstawowa im. II Łużyckiej Dywizji Artylerii L.W.P. w Runowie Pomorskim

74 876,30 zł

8

Gmina Lipiany

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi im. Kornela Makuszyńskiego
w Lipianach

50 000,00 zł

9

Gmina Przelewice

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy
w Kłodzinie

75 000,00 zł

10

Gmina Stara Dąbrowa

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Chlebówku

74 399,70 zł

11

Gmina Miasto Stargard

Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego
w Stargardzie

49 794,46 zł

12

Gmina Miasto Szczecin

XI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie

75 000,00 zł

13

Gmina Miasto Szczecin

IX LO z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Bohaterów Monte Cassino w Szczecinie

75 000,00 zł

14

Gmina Miasto Szczecin

Szkoła Podstawowa nr 51 im. Stanisława Helsztyńskiego w Szczecinie

75 000,00 zł

15

Gmina Miasto Szczecin

Szkoła Podstawowa nr 35 im. Jana Pawła II
w Szczecinie

50 000,00 zł

16

Gmina Miasto Szczecin

XVI Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie

50 000,00 zł

17

Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego
w Szczecinie

50 000,00 zł

RAZEM

1 048 570,46 zł

 

Dzięki środkom WFOŚiGW w Szczecinie w łącznej wysokości prawie 3 mln zł w tym roku w województwie zachodniopomorskim powstanie łącznie 40 Ekopracowni. Łącznie z pierwszą edycją programu region wzbogaci się o 53 nowoczesne pracownie.

Na podstawie informacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

(red)

Inny ciekawy artykuł

Najlepiej wszystko wyciąć ? Gdzie był nadzór ?

 

 

 

 

Dodaj komentarz