Sprawca kradzieży z włamaniem zasiądzie na ławie oskarżonych

Prokurator Rejonowy w Goleniowie skierował do Sądu akt oskarżenia wobec podejrzanego m.in. o dokonanie w okresie pomiędzy 23 stycznia 2021r. do 13 marca 2021r. kradzieży oraz kradzieży z włamaniem do budynków mieszkalnych, posesji usytuowanych na terenie Goleniowa oraz samochodu, przy czym czynów tych dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa tj. o czyn z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 2 kk i inne.

Prokurator Rejonowy w Goleniowie skierował do Sądu akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu, którzy w okresie pomiędzy 23 stycznia 2021r. do 13 marca 2021r. dokonał dwóch włamań do budynków mieszkalnych położonych w Goleniowie  skąd następnie dokonał kradzieży roweru oraz elektronarzędzi. Nadto podejrzany w dniu 13 marca 2021r. włamał się poprzez wybicie bocznej szyby do samochodu zaparkowanego przy jednej z ulic w Goleniowie, skąd ukradł skrzynkę narzędziową  z zawartością kluczy. Mężczyzna dokonał także kradzieży z klatek schodowych dwóch rowerów oraz piły łańcuchowej z otwartego pomieszczenia gospodarczego.

Nadto w toku posterowania ustalono, iż podejrzany w dniach 14 i 15 marca 2021r. posiadał wbrew przepisom ustawy narkotyki w postaci amfetaminy w łącznej ilości 1,09 grama netto.

Wartość utraconych przez pokrzywdzonych w wyniku tych przestępstw  przedmiotów  wyniosła ponad 6.000 zł.

Przestępstw skierowanych przeciwko mieniu podejrzany dopuścił się w warunkach recydywy wielokrotnej.

Na skutek sprawnych działań Policji sprawca został zatrzymany.

Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Ten środek zapobiegawczy był stosowany również w dniu kierowania aktu oskarżenia do Sądu.

Podejrzany (lat 39) w przeszłości był już karany sądownie.

Za zarzucane podejrzanemu przestępstwa m.in. na podstawie art. 279 § 1 kk  grozi kara pozbawienia wolności od 1 roku do 10 lat.  Natomiast w przypadku przestępstwa popełnionego w warunkach recydywy wielokrotnej sąd wymierza karę pozbawienia wolności w wysokości powyżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia, a może ją wymierzyć do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.

 

Sprawa Prokuratury Rejonowej w Goleniowie.

Poprzedni artykuł

Foto: Prokuratura Okręgowa

(red.)

 

 

Dodaj komentarz