Jak można przeczytać w projekcie uchwały przygotowanej do przedłożenia Radzie Miejskiej w Goleniowie na najbliższym posiedzeniu, tylko jeden podmiot – Ośrodek Sportu i Rekreacji – wystąpił z wnioskiem o umieszczenie w wykazie kąpielisk na terenie Gminy Goleniów na rok 2022 kąpieliska. Mowa oczywiście o kąpielisku w Lubczynie.

Oznacza to, iż jeśli Rada przyjmie zaproponowany przez Burmistrza Krupowicza projekt uchwały, w Gminie Goleniów w sezonie 2022 będzie czynne jedno miejskie kąpielisko – zupełnie jak w roku ubiegłym.

Mniemy nadzieję, iż Dyrektor OSiR zadba o komfort plażowiczów i w tym roku należycie przygotuje plażę do użytku.

Przypomnijmy, iż w roku ubiegłym czystość lubczyńskiego piasku pozostawiała wiele do życzenia – czytaj artykuł “W Lubczynie Będzie Syfiasto …”

Czy w tym roku będziemy mieć powtórkę z rozrywki, czy być może ktoś wyciągnie stosowne wnioski ?

Mocny wniosek mieszkanki do Burmistrz Jurewicz

(red.)

Dodaj komentarz