Jak informuje Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie z dniem 1 kwietnia nastąpiła  Zmiana zasad odwiedzin pacjentów

Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie sp. z o. o. od 1 kwietnia 2022 roku, wznawia możliwość odwiedzin chorych w szpitalu. Osoby wchodzące, w trosce o dobro osób hospitalizowanych i ich szybki powrót do zdrowia, proszone są o przestrzeganie określonych zaleceń  bezpieczeństwa epidemiologicznego.

Zalecenia bezpieczeństwa epidemiologicznego

 • Odwiedziny u pacjenta ogranicza się do 1 osoby pełnoletniej u 1 pacjenta.
 • Osoba odwiedzająca powinna być zdrowa i nie może wykazywać objawów infekcji tj. m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła, bólu głowy, nudności, wymiotów, biegunki.
 • Artykuły i rzeczy osobiste dostarczane pacjentowi należy ograniczyć do niezbędnego minimum.
 • Wskazane, aby przy kolejnych wizytach pacjenta odwiedzała ta sama osoba (zmniejszona rotacja osób z zewnątrz zminimalizuje ryzyko ewentualnych zachorowań).
 • Odwiedziny pacjentów mogą odbywać się codziennie
  • w dni powszednie w godzinach 15.00 – 18.00
  • w dni świąteczne w godzinach 10.00 – 18.00.
 • Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do:
  • noszenia prawidłowo założonej maseczki (zasłaniającej usta i nos) – maseczka zabezpieczona we własnym zakresie,
  • utrzymywania dystansu 1,5 m,
  • dezynfekcji rąk po wejściu na teren szpitala oraz na teren oddziału, a także po zakończeniu odwiedzin.
 • Osoba odwiedzająca ma obowiązek stosowania się do zaleceń personelu w zakresie czasu odwiedzin. W wyjątkowych sytuacjach ze względu na stan pacjenta odwiedziny w innych godzinach niż ustalone będą możliwe po uzgodnieniu z ordynatorem właściwego oddziału.
 • Ostateczną decyzję o możliwości odwiedzin pacjenta w danym momencie podejmuje zawsze personel medyczny oddziału, w którym przebywa pacjent.

W Parku Pojawiła Się Nowa Tablica

(red.)

Dodaj komentarz