Radna Faryniarz i pytania drażniące władzę ?

Jak to pięknie brzmi – obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne (art. 61 Konstytucji RP).

Jak to pięknie brzmi – Obowiązek udostępniania obywatelom informacji publicznej wynika między innymi z art. 10 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz z art. 19 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych .

Radna Danuta Faryniarz często zadaje pytania, które – delikatnie rzecz ujmując –  chyba drażnią gminną władze.

W ostatnim czasie radna zapytała się o liczbę zatrudnionych emerytów w szkołach i w UGiM w Goleniowie, o rodzaj podpisywanych przez nich umów, o wyjaśnienie czym spowodowane jest zatrudnianie emerytów itd. (https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/goleniow_29154/16_02_2023_09_54_28_wniosek_zlozony_na_pismie_nr_1_-_d._faryniarz.pdf ) .

W odpowiedzi radnej zarzucono pogwałcenie art.183a § 1 Kodeksu pracy oraz jawne dyskryminowanie osób w wieku emerytalnym. Sic! (https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/goleniow_29249/02_03_2023_10_39_48_1606.pdf) .

Osoba przygotowująca odpowiedź zapomniała chyba o jednej prawdzie – przepisy Kodeksu pracy może pogwałcić tylko pracodawca lub pracownik, a nie przedstawiciel wspólnoty samorządowej.

Tak na marginesie warto wyjaśnić, iż przejście pracownika szkoły lub Urzędu na emeryturę i jednoczesne pobieranie wynagrodzenia za pracę, wymagało od niego uprzedniego zwolnienia się z danej instytucji i złożenia wniosku emerytalnego do ZUS-u.

Pytanie o dyrektorkę Wydziału Edukacji i Sportu wywołało chyba „małe” zamieszanie. W sumie nie ma się co dziwić. Trzeba było wyjaśniać sprawy finansowania przez Gminę Goleniów m.in. wyjazdów dyrektorki WEiS Ewy Radanowicz (notabene prowadzącej od 2022-03-19 działalność gospodarczą, NIP: 8571176699, REGON: 811232688), która należy do zespołu Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Sensor prowadzonego przez Justynę Radanowicz (NIP: 6932186101, REGON: 384821564).

Pytanie radnej Danuty Faryniarz:

https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/goleniow_29155/16_02_2023_09_54_47_wniosek_zlozony_na_pismie_nr_2_-_d._faryniarz.pdf

Odpowiedź:

https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/goleniow_29250/02_03_2023_10_40_01_1607.pdf

(red.)

 

 

Inny ciekawy artykuł

Mieszkańcy ul. Chopina w boksach startowych

Dodaj komentarz